Tariffikiintiö tietyille vesille ja muille juomille Norjasta

14.12.2018 15.33
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettujen Norjan alkuperätuotteiden tuontia Euroopan unioniin koskevan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2019. Asetus N:o 2018/1968; julkaistu EUVL L 316/13.12.2018. Asetusta sovelletaan 1.1.2019 alkaen.

Vuotuinen kiintiö vuodeksi 2018 oli 19,033 miljoonaa litraa. Vuodeksi 2019 avattavan kiintiön määrä on 20,936 miljoonaa litraa.

Avataan tämän asetuksen liitteessä vahvistettu tulliton tariffikiintiö 1.1.-31.12.2019. Tuotteisiin sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 määrättyjä alkuperäsääntöjä.

Kiintiön ylittävistä tuontimääristä kannetaan etuustulli, joka on 0,047 euroa litralta.

Tariffikiintiötä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet