Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö siipikarjanlihalle Islannista

18.5.2018 16.44
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen Islannista peräisin olevan siipikarjan unionin tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista.

Komission asetus N:o 2018/720 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 17.5.2018 (L122), ja sitä sovelletaan 1.5.2018 alkaen.

Avataan unionin tariffikiintiö 09.0830 Islannista peräisin olevalle siipikarjalle.  

Tariffikiintiöön päästäkseen asetuksen liitteessä lueteltujen tavaroiden on oltava soveltuvin osin alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan Euroopan talousyhteisön ja Islannin välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna EY-Islanti-sekakomitean päätöksellä N:o 2/2005, mukaisia.

Tariffikiintiötä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti. Kiintiö jaetaan ensimmäisen kerran 6.6.2018.

Mahdolliset takautuvat kiintiöpyynnöt tehdään maahantuonnin oikaisulle lähetettävällä oikaisuhakemuksella.

Lisätietoja:
Tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet