Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö maataloustuotteille Nicaraguasta

30.9.2013 9.19
Tiedote

129/2013, PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen Nicaraguasta peräisin olevia maataloustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista. Asetus N:o 922/2013; julkaistu EUVL L 254/26.9.2013. Asetus on tullut voimaan 29.9.2013 ja sitä sovelletaan 1.8.2013 alkaen.

Avataan unionin tariffikiintiö Nicaraguasta peräisin oleville, liitteessä luetelluille tavaroille. Suspendoidaan Nicaraguasta peräisin olevien, liitteessä lueteltujen tavaroiden unioniin suuntautuvassa tuonnissa kannettavat tullit tämän asetuksen liitteessä vahvistetussa tariffikiintiössä.

Alkuperäselvityksenä käytetään EUR.1 -tavaratodistusta ja kauppalaskuilmoitusta.  Ks. yleiskirje 112/2013 EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen soveltamisesta EU:n sekä Nicaraguan, Panaman ja Hondurasin välillä >> THT 112/2013.

Tariffikiintiötä hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottojärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT