Hyppää sisältöön

Tullkvoter för jordbruksprodukter från Georgien

Utgivningsdatum 22.9.2014 14.42 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 11.20
Pressmeddelande

100/2014, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Georgien.  Förordning nr 989/2014; publicerad i EUT L 278/20.9.2014. Förordningen tillämpas från den 1 september 2014.

Unionstullkvoter öppnas för de varor med ursprung i Georgien som förtecknas i bilagan till förordningen och tullarna ska inte tas ut inom dessa tullkvoter. Tullkvoterna förvaltas enligt den ordning tulldeklarationer tas emot.

Varorna ska åtföljas av ett ursprungsintyg, antingen av ett varucertifikat EUR.1 som bestyrkts av tullmyndigheten eller en fakturadeklaration som upprättats av exportören.

Mera information om associeringsavtalet mellan EU och Georgien finns i cirkulär (TMD) nr 90/2.9.2014.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD