Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö Kosovosta peräisin olevalle viinille

13.12.2013 12.47
Tiedote

160/2013, PNy

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat antaneet  asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta viinin tariffikiintiöiden osalta. Asetus N:o 1202/2013; julkaistu EUVL L 321/30.11.2013. Asetus on tullut voimaan 3.12.2013.  

Länsi-Balkanin maista peräisin oleville tuotteille myönnetystä tullivapaasta pääsystä unionin markkinoille säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1215/2009. Viinille oli tässä asetuksessa vahvistettu edunsaajamaiden yksilöllisten tariffikiintiöiden lisäksi 50 000 hehtolitran kokonaistariffikiintiö. Kosovolla ei ole ollut yksilöllistä tariffikiintiötä.
Kosovosta unioniin vietävälle viinille myönnetään 20 000 hehtolitran vuotuinen yksilöllinen tariffikiintiö. Kaikille edunsaajille avointa vuotuista kokonaistariffikiintiötä  vähennetään 50 000 hehtolitrasta 30 000 hehtolitraan.

Järjestysnumerolla 09.1515 hallinnoitu kokonaistariffikiintiö on suljettu. Kiintiössä 3.12.2013 jäljellä ollut määrä on siirretty uusiin tariffikiintiöihin suhteessa 60% (09.1530, kaikki edunsaajamaat) ja 40% (09.1560, Kosovo).

Kustakin edunsaajamaasta peräisin oleva viini voidaan ottaa kokonaistariffikiintiöön vasta sen jälkeen, kun niiden yksilöllinen tariffikiintiö on käytetty loppuun.

Asetuksen (EY) N:o 1215/2009 liite I korvataan tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT