Hyppää sisältöön

Tullkvot – GSP, undantag från ursprungsreglerna för fiskeriprodukter från Guatemala

8.11.2013 9.58 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.39
Pressmeddelande

143/2013, LL

Giltighetstiden för undantaget från tillämpningen av ursprungsreglerna på tonfiskfiléer som tillverkats i Guatemala har genom kommissionens förordning (EU) nr 1102/2013 (EUT L 296, 7.11.2013, s. 5, tabell) förlängts retroaktivt för tiden 1.7.2013–31.12.2013.

Ovannämnda undantag från tillämningen av ursprungsreglerna enligt det allmänna tullpreferenssystemet (GSP) beviljades Guatemala genom kommissionens förordning (EU) nr 1044/2012 (EUT L 310, 9.11.2012). Till skillnad från ursprungsreglerna anses vissa tonfiskfiléer som tillverkats i Guatemala (ex 1604 14 16) ha ursprung i Guatemala fastän tonfisk enligt HS-nummer 0302 eller 0303 som använts vid tillverkningen inte har ursprung i Guatemala.

Undantaget tillämpas inom årliga kvoter på de tonfiskfiléer som anges i bilagan till förordning1102/2013. Också kvotnumret finns angivet i bilagan.

Förordning 1102/2013 tillämpas retroaktivt på produkter som överlåtits till fri omsättning inom unionen den 1 juli 2013–31 december 2013. Importmängderna får dock inte överskrida mängden enligt bilagan.

Ursprungsintygen (Form A) som utfärdats enligt förordningen ska ha en hänvisning till förordning 1044/2012. Fält 4 i ursprungsintyget ska således vara försett med följande (på engelska eller franska):

"Derogation –  Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012"

Om Guatemala börjar tillämpa associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika före utgången av 2013, upphör tillämpningen av förordning 1044/2012 om undantaget från ursprungsreglerna då följaktligen.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor och av Tullens kvotgrupp.

TMD