Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö – GSP, alkuperäsääntöjen poikkeus Guatemalan kalatuotteille

8.11.2013 9.58
Tiedote

143/2013, LL

Guatemalassa valmistettaville tonnikalafileille myönnettyä poikkeusta alkuperäsääntöjen soveltamisesta on jatkettu takautuvasti ajaksi 1.7.2013–31.12.2013 komission asetuksella (EU) N:o 1102/2013 (EUVL L 296, 7.11.2013).

Komissio on asetuksella (EU) N:o 1044/2012 (EUVL L 310, 9.11.2012) myöntänyt Guatemalalle poikkeuksen yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) alkuperäsääntöjen soveltamisesta. Mainituista säännöistä poiketen eräitä Guatemalassa valmistettuja tonnikalafileitä (ex 1604 14 16) pidetään Guatemalan alkuperätuotteina, vaikka fileiden valmistukseen käytetty HS-nimikkeen 0302 tai 0303 tonnikala ei ole Guatemalan alkuperää.

Poikkeusta sovelletaan asetuksen 1102/2013 liitteessä esitettyihin tonnikalafileisiin vuosittaisten kiintiöiden rajoissa. Myös kiintiönumero on esitetty liitteessä.

Asetusta 1102/2013 sovelletaan taannehtivasti tuotteisiin, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen unionissa 1.7.2013–31.12.2013. Tuontimäärät eivät kuitenkaan saa ylittää liitteessä esitettyä määrää.

Asetuksen mukaisesti annetuissa A-alkuperätodistuksissa (Form A) on oltava viittaus asetukseen 1044/2012. Toisin sanoen alkuperätodistuksen kohdassa 4 on oltava seuraava maininta englanniksi taikka ranskaksi:

"Derogation –  Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012" 

Jos Guatemala alkaa soveltaa EU:n ja Keski-Amerikan välistä assosiaatiosopimusta ennen vuoden 2013 loppua, niin alkuperäsäännöistä poikkeamista koskevan asetuksen 1044/2012 soveltaminen loppuu tällöin vastaavasti.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat ja kiintiöryhmä.

THT