Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö – ESA-sopimus, Mauritius, alkuperäsääntöjen poikkeus Mauritiuksen boniittisäilykkeille

Julkaisuajankohta 11.9.2013 14.00
Tiedote

120/2013, LL

Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavaa väliaikaista sopimusta (ESA-sopimus, väliaikainen talouskumppanuussopimus) sovelletaan EU:n sekä Madagaskarin, Mauritiuksen, Seychellien ja Zimbabwen välillä.

ESA-EU-tulliyhteistyökomitean päätöksellä N:o 1/2013 (annettu 7.8.2013) on Mauritiukselle myönnetty poikkeus väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta (EUVL L 240, 7.9.2013). Mainituista alkuperäsäännöistä poiketen eräitä Mauritiuksessa valmistettuja boniittisäilykkeitä (ex 1604) pidetään Mauritiuksen  alkuperätuotteina, vaikka tuotteiden valmistukseen käytettäisiin ei-alkuperäainesta olevaa   HS-nimikkeeseen 0303 kuuluvaa boniittia. 

Poikkeusta sovelletaan asetuksen liitteessä esitettyihin boniittisäilykkeisiin. Myös kiintiönumero on esitetty liitteessä.

Päätöstä sovelletaan tuotteisiin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa 1.4.2013–31.3.2014. Tuontimäärä ei kuitenkaan saa ylittää asetuksen liitteessä esitettyä kiintiöityä määrää.

Päätös on tullut voimaan sen hyväksymispäivänä eli 7.8.2013. Päätöstä sovelletaan taannehtivasti 1.4.2013 lähtien.

Päätöksen mukaisesti annetuissa EUR.1 -tavaratodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1 -tavaratodistuksen kohdassa 7 on oltava seuraava maininta englanniksi taikka ranskaksi:

"Derogation –  Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of  7 August 2013"  

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat ja kiintiöryhmä.

THT