Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö – alkuperäsääntöjen poikkeus Swazimaan hedelmäjalosteille

Julkaisuajankohta 26.4.2012 14.20
Tiedote

61/2012, RAS/LL

Swazimaan alkuperätuotteille myönnetään tullietuuksia niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen nojalla (1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007). Asetuksen mukaisten alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan kuitenkin myöntää väliaikaisia poikkeuksia asetuksen liitteessä II  olevan 36 artiklan nojalla. Edellytyksenä on, että poikkeuksen myöntämisestä ei voi aiheutua vakavaa haittaa yhteisön vakiintuneelle elinkeinolle.  

Komissio on 23.4.2012 antamallaan täytäntöönpanopäätöksellä (2012/213/EU, EUVL L 113, 25.4.2012, s. 13) myöntänyt poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta  eräille Swazimaassa valmistettaville hedelmäjalosteille.

Swazimaan alkuperätuotteina pidetään CN-koodiin ex 2007 99 97 kuuluvaa hedelmähyytelössä olevaa persikkaa ja/tai päärynää sekä CN-koodiin ex 2008 97 98 kuuluvia hedelmämehussa olevia persikka- ja/tai päärynä- ja/tai ananassekoituksia. Näiden tuotteiden  valmistuksessa käytetään muualta peräisin olevia CN-koodeihin ex 2008 70 92 ja 2008 70 98 kuuluvia lisättyä sokeria sisältämättömässä mehussa olevia kuutioituja persikoita ja CN-koodiin ex 2008 40 90 kuuluvia lisättyä sokeria sisältämättömässä mehussa olevia kuutioituja päärynöitä.

Poikkeus kattaa mainitut lopputuotteet kiintiön rajoissa (Liite 1). Poikkeusta sovelletaan  vuoden 2012 ajan.

Päätöksen mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1 -tavaratodistusten kohdassa 7 on oltava seuraava maininta:

"Derogation – Implementing Decision 2012/213/EU" 

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT