Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö – alkuperäsääntöjen poikkeus Swazimaan hedelmäjalosteille

Julkaisuajankohta 30.5.2013 11.17
Tiedote

65/2013, LL

Swazimaan alkuperätuotteille myönnetään tullietuuksia niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen nojalla (1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007). Asetuksen mukaisten alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan kuitenkin myöntää väliaikaisia poikkeuksia asetuksen liitteessä II  olevan 36 artiklan nojalla. Edellytyksenä on, että poikkeuksen myöntämisestä ei voi aiheutua vakavaa haittaa yhteisön vakiintuneelle elinkeinolle. 

Komissio on 24.5.2013 antamallaan täytäntöönpanopäätöksellä (2013/243/EU, EUVL L 141, 28.5.2013) myöntänyt poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta  eräille Swazimaassa valmistettaville hedelmäjalosteille. Tätä aikaisempaa vastaavaa päätöstä sovellettiin vuoden 2012 ajan.

Swazimaan alkuperätuotteina pidetään CN-koodeihin ex 2008 70 98, 2008 40 90 ja ex 2008 97 98 kuuluvia persikoita, päärynöitä ja hedelmämehussa olevia persikka- ja/tai päärynä- ja/tai ananassekoituksia. Näiden tuotteiden  valmistuksessa käytetään muualta peräisin olevia CN-koodiin ex 2008 70 92 kuuluvia lisättyä sokeria sisältämättömässä mehussa olevia kuutioituja persikoita ja CN-koodiin ex 2008 40 90 kuuluvia lisättyä sokeria sisältämättömässä mehussa olevia kuutioituja päärynöitä.

Poikkeus kattaa päätöksen liitteessä mainitut lopputuotteet kiintiön rajoissa vuosina 2013 ja 2014.

Päätöksen mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen. Toisin sanoen EUR.1 -tavaratodistusten kohdassa 7 on oltava seuraava maininta:

"Derogation – Implementing Decision 2013/243/EU" 

Päätöstä sovelletaan 1.1.2013–31.12.2014 EU:ssa vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi ilmoitettaviin tuotteisiin.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT