Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö – alkuperäsääntöjen poikkeus Kenian tonnikalafileille

Julkaisuajankohta 21.12.2011 9.11
Tiedote

220/2011, RAS/LL

Kenian alkuperätuotteille myönnetään tullietuuksia niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen nojalla (1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007). Asetuksen mukaisten alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan kuitenkin myöntää väliaikaisia poikkeuksia asetuksen liitteen II  36 artiklan nojalla. Edellytyksenä on, että poikkeuksen myöntämisestä ei voi aiheutua vakavaa haittaa yhteisön vakiintuneelle elinkeinolle.  

Komissio on 19.12.2011 antamallaan täytäntöönpanopäätöksellä (2011/861/EU, EUVL L 338, 21.12.2011) myöntänyt poikkeuksen alkuperäsääntöjen soveltamisesta eräiden Keniassa valmistettavien tonnikalafileiden osalta. Poikkeus kattaa  nimikkeeseen 1604 14 16 kuuluvat tonnikalafileet (ns. loins) kiintiön rajoissa (Liite 1). Alkuperäsäännöistä poiketen tuotteiden valmistukseen käytettävien ainesten ei tarvitse olla alkuperäaineksia, jotta tuotteet katsotaan Kenian alkuperätuotteiksi.

Poikkeusta sovelletaan takautuvasti liitteessä 1 esitettyihin tuotteisiin ja määriin, jotka tuodaan  Keniasta  yhteisöön 1.1.2011–31.12.2011.

Päätöksen mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1-tavaratodistusten kohdassa 7 on oltava seuraava maininta:

"Derogation – Implementing Decision 2011/861/EU" 

Päätöstä sovelletaan 1.1.2011–31.12.2011.

Talouskumppanuussopimukseen on tulossa säännös, jonka nojalla poikkeus alkuperäsääntöjen soveltamisesta myönnetään ilman eri toimenpiteitä vuosittaiselle kiintiöidylle määrälle tonnikalafileitä. Kenia on Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioista (EAC-alue) ainoa, joka vie tällä hetkellä tonnikalafileitä yhteisöön.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT