Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö – alkuperäsääntöjen poikkeus Kenian tonnikalafileille

24.4.2012 14.16
Tiedote

60/2012, RAS/LL

Kenian alkuperätuotteille myönnetään tullietuuksia niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen nojalla (1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007). Asetuksen mukaisten alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan kuitenkin myöntää väliaikaisia poikkeuksia asetuksen liitteessä II  olevan 36 artiklan nojalla. Edellytyksenä on, että poikkeuksen myöntämisestä ei voi aiheutua vakavaa haittaa yhteisön vakiintuneelle elinkeinolle.  

Komissio on 20.4.2012 antamallaan täytäntöönpanopäätöksellä (2012/208/EU, EUVL L 110, 24.4.2012, s. 40) muuttanut päätöstä 2011/861/EU (EUVL L 338, 21.12.2011). Toisin sanoen  Keniassa valmistettaville tonnikalafileille alkuperäsääntöjen soveltamisesta  myönnetyn poikkeuksen soveltamisaikaa on jatkettu vuosiksi 2012 ja 2013.

Poikkeus kattaa  nimikkeeseen 1604 14 16 kuuluvat tonnikalafileet kiintiön rajoissa (Liite 1). Alkuperäsäännöistä poiketen tuotteiden valmistukseen voidaan käyttää nimikkeeseen  0302 tai 0303 kuuluvaa ei-alkuperää olevaa tonnikalaa ja tuotteet katsotaan silti  Kenian alkuperätuotteiksi.

Poikkeusta sovelletaan takautuvasti liitteessä 1 esitettyihin tuotteisiin ja määriin, jotka tuodaan  Keniasta  yhteisöön 1.1.2012–31.12.2013.

Päätöksen mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1-tavaratodistusten kohdassa 7 on oltava seuraava maininta:

"Derogation – Implementing Decision 2011/861/EU" 

Talouskumppanuussopimukseen on tulossa säännös, jonka nojalla poikkeus alkuperäsääntöjen soveltamisesta myönnetään ilman eri toimenpiteitä vuosittaiselle kiintiöidylle määrälle tonnikalafileitä.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT