Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö – alkuperäsääntöjen poikkeus Kenian tonnikalafileille

Julkaisuajankohta 10.12.2013 12.52
Tiedote

162/2013, LL

Kenian alkuperätuotteille myönnetään tullietuuksia niin sanotun markkinoillepääsyasetuksen nojalla (1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007). Asetuksen mukaisten alkuperäsääntöjen soveltamisesta voidaan kuitenkin myöntää väliaikaisia poikkeuksia asetuksen liitteessä II  olevan 36 artiklan nojalla. Edellytyksenä on, että poikkeuksen myöntämisestä ei voi aiheutua vakavaa haittaa yhteisön vakiintuneelle elinkeinolle. 

Komissio on 4.12.2013 antamallaan täytäntöönpanopäätöksellä (2013/716/EU, EUVL L 326, 6.12.2013) muuttanut päätöstä 2011/861/EU (EUVL L 338, 21.12.2011). Keniassa valmistettaville tonnikalafileille alkuperäsääntöjen soveltamisesta  myönnetyn poikkeuksen soveltamisaikaa on jatkettu 1.1.2014–30.9.2014 väliseksi ajaksi.

Poikkeus kattaa  nimikkeeseen 1604 14 16 kuuluvat tonnikalafileet kiintiön rajoissa (Liite). Alkuperäsäännöistä poiketen tuotteiden valmistukseen voidaan käyttää nimikkeeseen  0302 tai 0303 kuuluvaa ei-alkuperää olevaa tonnikalaa ja tuotteet katsotaan silti  Kenian alkuperätuotteiksi.

Päätöstä sovelletaan liitteessä esitettyihin tuotteisiin ja määriin, jotka tuodaan  Keniasta  yhteisöön 1.1.2014–30.9.2014.

Päätöksen mukaisesti annetuissa alkuperätodistuksissa on oltava viittaus päätökseen. Toisin sanoen EUR.1 -tavaratodistusten kohdassa 7 on oltava seuraava maininta:

"Derogation – Implementing Decision 2011/861/EU". 

Talouskumppanuussopimukseen on tulossa säännös, jonka nojalla poikkeus alkuperäsääntöjen soveltamisesta myönnetään ilman eri toimenpiteitä vuosittaiselle kiintiöidylle määrälle tonnikalafileitä.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat ja kiintiöryhmä.

THT