Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö – alkuperäsääntöjen poikkeus Grönlannin katkaravuille

31.7.2014 13.45
Tiedote

80/2014, PNy

Grönlanti kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (2012/C326/01; EUVL 207, 26.10.2012) 198 artiklassa tarkoitettuihin merentakaisiin maihin ja alueisiin (MMA). Neuvoston tekemän MMA-assosiaatiopäätöksen (2013/755/EU; EUVL L 344/19.12.2013) liitteessä VI säädetään alkuperäsäännöistä. Liitteen VI 16 artiklan mukaan säännöksistä voidaan myöntää väliaikainen poikkeus tietyissä tapauksissa edellyttäen, että poikkeuksesta ei voi aiheutua vakavaa haittaa unionin vakiintuneelle elinkeinolle.

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanopäätöksen neuvoston päätöksessä 2013/755/EU vahvistettuihin alkuperäsääntöihin tehtävästä väliaikaisesta poikkeuksesta Grönlannissa valmistettujen ja säilöttyjen katkarapujen osalta. Päätös N:o 2014/461/EU; julkaistu  EUVL L 207/15.7.2014. Päätös on tullut voimaan 15.7.2014 ja sitä sovelletaan 1.1.2014 – 31.12.2020.

Alkuperäsäännöistä poiketen Grönlannin ulkopuolelta peräisin olevista CN-koodin 0306 16 99 katkaravuista Grönlannissa jalostettuja CN-koodien ex 1605 21 ja ex 1605 29 Pandalus borealis- ja Pandalus Montagui -lajin valmistettuja ja säilöttyjä katkarapuja pidetään Grönlannin alkuperätuotteina.

Poikkeusta sovelletaan liitteen mukaisen tariffikiintiön rajoissa. Tariffikiintiötä 09.0691 hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottamisjärjestyksen mukaisesti.

Kaikissa Grönlannin tulliviranomaisten kyseisille tuotteille antamissa EUR.1-tavaratodistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen. Tavaratodistusten 7 kohdassa on oltava jompikumpi seuraavista maininnoista:

— ”Derogation — Commission Implementing Decision 2014/461/EU”
— ”Dérogation — Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission”.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat ja kiintiöryhmä.

THT