Hyppää sisältöön

Tariffikiintiö – Alkuperäsäännöistä poikkeaminen – Curaçao, raakaruokosokeri

5.2.2015 15.27
Tiedote

11/2015, LL

Komissio on antanut 2.2.2015 päätöksen (EU) 2015/164  alkuperätuotteen käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Curaçaosta  tuotavan raakaruokosokerin  osalta (EUVL L 27, 3.2.2015). 

Päätöksen nojalla CN-nimikkeeseen ex 1701 13 kuuluvaa raakaruokosokeria pidetään Curaçaon alkuperätuotteena, kun  tuote valmistetaan Curaçaossa ei-alkuperäruokosokeria hienontamalla. Tuotteen ei  siis tarvitse täyttää Merentakaisia maita ja -alueita (MMA) koskevan päätöksen (2001/822/EY) liitteen III alkuperäsääntöjen edellytyksiä.

Poikkeusta sovelletaan  päätöksessä esitetyin edellytyksin  tuotteisiin, jotka tuodaan Curaçaosta unioniin 1.4.2015–31.3.2017. Tuontimäärät on rajoitettu päätöksen liitteessä mainittuihin määriin.

Etuuskohtelun saamiseksi  tuonnissa on esitettävä EUR.1 - tavaratodistus, jossa on tätä päätöstä osoittava maininta:

– ”Derogation — [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]” tai
– ”Dérogation — [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]”

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat sekä  kiintiöiden hallinnoinnin osalta Nimikkeistö- ja tullietuusryhmä.

THT