Hyppää sisältöön

T5-valvontalomakkeelle tehtävät viranomaismerkinnät osittain koodimuotoisiksi

8.6.2010 13.44
Tiedote

102/2010, AH/UV

Komission asetus (EY) N:o 278/2010 EUVL L86 1.4.2010

1.7.2010 astuu voimaan komission asetusten (EY) N:o 1276/2008 ja 612/2009 muutosasetus N:o 278/2010, jossa säädetään T5-valvontalomakkeelle tehtävistä koodimuotoisista viranomaismerkinnöistä. Asetus ja sen liite on julkaistu 1.4.2010 Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä n:o L86.

Tulli merkitsee T5-valvontakappaleeseen ja vientijärjestelmään tiedot fyysisistä tarkastuksista ja niitä koskevista poikkeuksista, sinettien eheyttä koskevista tarkastuksista tai vaihtamista koskevista tarkastuksista koodimuodossa. Tällä parannetaan jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa. Asianmukaisesti täytetty T5-valvontakappale on yksi osoitus viejän ammattitaidosta ja sovellettavien sääntöjen noudattamisesta, ja siksi T5-valvontakappaleen puutteellisuuksista ilmoitetaan yksiselitteisesti edelleen niille viranomaisille, jotka vastaavat viejän riskiprofiilin muuttamisesta T5-valvontakappaleen antaneessa jäsenvaltiossa.

THT