Hyppää sisältöön

Avslutande av T-transitering med sjöfartsbolagets manifestanteckning

6.9.2010 9.37 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.43
Pressmeddelande

144/2010, JR/Lasse Lehtokangas

Enligt uppgifter som Tullstyrelsen erhållit har varors tullstatus i vissa fall angetts fel i sjötrafikbolagens transiteringsdokument för förenklat transiteringsförfarande vid sjötrafik, dvs. fartygsmanifest. Varornas status har i manifesten uppgetts vara gemenskapsvara med en C-anteckning, trots att de i verkligheten har varit tredjelandsvaror under tullövervakning.

Sådana fall har upptäckts i situationer, där oförtullade varor har anlänt till hamnen under T1-transiteringsförfarandet och avsikten har varit att avsluta T1-transiteringen med förenklat förfarande vid sjötrafik. I dessa fall kan den tidigare T1-transiteringen avslutas när samma varor har hänförts till förenklat förfarande vid sjötrafik. Då ska varorna anges med T1-status i manifestet för fartyg som går i reguljär linjetrafik eller med en N-anteckning i manifestet för fartyg som inte går i reguljär linjetrafik.

Om sjöfartsbolaget visar upp ett manifest för tullen i vilket statusen för en vara som anlänt till hamnen under T1-transiteringsförfarandet har ändrats från T1-vara till gemenskapsvara enbart med en C-anteckning som bolaget gjort utan att ansöka om överlåtelse till fri omsättning för varan, innebär detta att sjöfartsbolaget utan tillstånd har frigjort varan från tullövervakning. För att undvika detta och eventuella skattepåföljder ska sjöfartsbolagen försäkra sig om varornas tullstatus innan manifestet visas upp för tullen.

Sett ur den huvudansvariges synvinkel försvåras avslutandet av T1-transiteringen avsevärt om sjöfartsbolaget visar upp varan med fel status, eftersom varan då inte har hänförts till en ny godkänd tullbehandling. Den huvudansvarige bör observera att han inte blir av med ansvaret för en eventuell tullskuld för transiteringsvarorna förrän de har hänförts till en ny godkänd tullbehandling. Att visa upp varorna för tullmyndigheten vid ankomst till hamnen innebär inte automatiskt att ansvaret för transiteringen upphör. Därför ska den huvudansvarige se till att mottagaren av varorna, t.ex. ett sjöfartsbolag, är medveten om det transiteringsförfarande som gäller för varorna.

TMD