Suoraa sanoma-asiointia toteuttavat Tullin ohjelmistot päivittyvät 30.9.2017

8.9.2017 8.00
Tiedote

Asiakkaita suositellaan varmistamaan oman ohjelmistonsa toimivuus Tullin asiakastestiympäristössä ja korjaamaan mahdollisesti havaitut puutteet ennen 30.09.2017.

Suoran sanoma-asioinnin rajapintamääritys ei muutu, mutta Tullin toteutuksen yksityiskohdat voivat määrityksen sallimissa rajoissa poiketa aiemmasta. Seuraavassa on esitelty tiedettyjä eroavuuksia:

  • Tullin muodostamissa suora sanoma-asioinnin sanomissa (UploadResponse, DownloadListResponse, DownloadResponse ja sen sisältämä ApplicationResponse) nimiavaruudet voidaan esitellä eri kohdissa sanomaa kuin aikaisemmin, ja nimiavaruuksille annetut lyhenteet voivat poiketa aiemmin käytetyistä lyhenteistä.
  • XML-sanomien schema-validointiin on otettu käyttöön uusi toteutus, joka on joiltakin osin edeltäjäänsä tarkempi. Tullin tekemässä schema-validoinnissa asiakkaan sanoma saatetaan hylätä sellaisen asiakkaan sanoman sisältämän schema-virheen takia, jota Tullin aiempi ohjelmistoversio ei ole havainnut.
  • Esimerkkinä schema-validointiin liittyvästä toiminnallisuudesta: Tullin schema-validaattori ei nouda schema-tiedostoja asiakkaan sanoman mahdollisesti sisältämän schemaLocation-attribuutin osoittamasta paikasta. Asiakas voi siksi jättää schemaLocation-attribuutit voidaankin pois sanomista, jotka lähetetään Tulliin. Jos schemaLocation-attribuutti sisällytetään sanomaan, attribuutin tiedot on annettava täydellisenä (nimiavaruuden nimi, scheman sijainti). Tullin validaattori ei salli vaillinaista (virheellistä) schemaLocation-attribuuttia.

Käyttöön otettavat Tullin ohjelmistot on jo asennettu asiakastestiympäristöön, ja ovat siellä asiakkaiden (ja asiakkaan mahdollisesti käyttämien ohjelmistotalojen) testattavissa.

Lisätietoa:
TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet