Hyppää sisältöön

Asiakastiedote 30.8.2016
Suora sanoma-asiointi sanomaliikenteen ainoaksi asiointikanavaksi Tullissa

Julkaisuajankohta 30.8.2016 14.51
Tiedote

Tulli on lähivuosina siirtymässä sanomailmoittamisessa pelkästään suoraan sanoma-asiointiin uuden tullausjärjestelmän käyttöönoton aikataulussa.

Miten toimitaan, kun operaattorivälitteisestä sanoma-asioinnista luovutaan?

Operaattorivälitteisestä sanoma-asioinnista luopuminen tarkoittaa sitä, että tulli-ilmoittaminen on mahdollista vain suoran sanoma-asioinnin tai nettiasiointikanavan kautta.

Heinäkuussa 2016 Tulliin saapuneista ulkomaankauppaan liittyvistä asiakassanomista jo 83 % saapui suoran sanoma-asioinnin kautta. Tulli on vaihtanut kesän aikana raportointijärjestelmää, mistä johtuen uusi prosenttiluku on hieman pienempi kuin aiemmin kesäkuussa 2016 julkaistussa tiedotteessa mainittu. Suunta on kuitenkin pysynyt samana ja suora sanoma-asiointi kasvaa tasaisesti kohti 100 %:n käyttöastetta.

Operaattorivälitteisestä sanoma-asioinnista siirtyminen suoraan sanoma-asiointiin

  • Yritys voi siirtyä suora sanoma-asioinnin asiakkaaksi joko rakentamalla oman ohjelmiston tai ostamalla valmistuotteen ohjelmistotalolta (Tiedot ohjelmistotaloista, Tieke ry)
  • Tulli-ilmoittamisen voi antaa myös asiamiehen tehtäväksi
  • Tulli-ilmoituksen teknisen muodostamisen ja lähettämisen voi antaa sanoma-asioinnin palveluntarjoajan tehtäväksi
  • Suoran sanoma-asioinnin sijasta voi siirtyä myös netti-ilmoittamiseen
  • Tulli tulee esittämään operaattoriyrityksille, että he voivat integroida oman sanomaliikenteensä toimimaan Tullin suoran sanoma-asioinnin rajapinnan kanssa.

Suoran sanoma-asioinnin hyödyt yritykselle

Asiakkaan kannalta suora sanoma-asiointi on kustannustehokkaampi ja nopeampi asiointikanava kuin operaattorivälitteinen.  Suoraan sanoma-asiointiin siirtyneiden sanomailmoittajien tulli-ilmoitusten käsittelyajat ovat lyhentyneet.  Lisäksi yritysten toimintavarmuus ja työprosessien kehittäminen on parantunut.  Tullauksiin liittyvät liitteet on tulevaisuudessa mahdollista lähettää suoran sanoma-asioinnin kautta.

Mitä Suora sanoma-asiointi edellyttää?

Lisätietoa:
Valitse sopiva asiointitapa
Tullin sähköisen asioinnin sivu

Asiakastiedotteet