Hyppää sisältöön

Asiakastiedote 16.6.2016
Suora sanoma-asiointi sanomaliikenteen ainoaksi asiointikanavaksi Tullissa

16.6.2016 10.36
Tiedote

Tulli on lähivuosina siirtymässä sanomailmoittamisessa pelkästään suoraan sanoma-asiointiin uuden tullausjärjestelmän käyttöönoton aikataulussa.

Miten toimitaan, kun operaattorivälitteisestä sanoma-asioinnista luovutaan?

Operaattorivälitteisestä sanoma-asioinnista luopuminen tarkoittaa sitä, että tulli-ilmoittaminen on mahdollista vain suoran sanoma-asioinnin tai nettiasiointikanavan kautta.

Toukokuussa 2016 Tulliin saapuneista asiakassanomista jo 89 % saapui suoran sanoma-asioinnin kautta.

Operaattorivälitteisestä sanoma-asioinnista siirtyminen suoraan sanoma-asiointiin

  • Yritys voi siirtyä suora sanoma-asioinnin asiakkaaksi joko rakentamalla oman ohjelmiston tai ostamalla valmistuotteen ohjelmistotalolta (Tiedot ohjelmistotaloista, Tieke Ry)
  • Tulli-ilmoittamisen voi antaa myös asiamiehen tehtäväksi
  • Tulli-ilmoituksen teknisen muodostamisen ja lähettämisen voi antaa sanoma-asioinnin palveluntarjoajan tehtäväksi
  • Suoran sanoma-asioinnin sijasta voi siirtyä myös netti-ilmoittamiseen
  • Tulli tulee esittämään operaattoriyrityksille, että he voivat integroida oman sanomaliikenteensä toimimaan Tullin suoran sanoma-asioinnin rajapinnan kanssa.

Suoran sanoma-asioinnin hyödyt yritykselle

Asiakkaan kannalta suora sanoma-asiointi on kustannustehokkaampi ja nopeampi asiointikanava kuin operaattorivälitteinen.  Suoraan sanoma-asiointiin siirtyneiden sanomailmoittajien tulli-ilmoitusten käsittelyajat ovat lyhentyneet.  Lisäksi yritysten toimintavarmuus ja työprosessien kehittäminen on parantunut.  Tullauksiin liittyvät liitteet on tulevaisuudessa mahdollista lähettää suoran sanoma-asioinnin kautta.

Mitä Suora sanoma-asiointi edellyttää?

  • XML-muotoisten sanomien käyttöä

Sanomakuvaukset

  • Lupaa käyttää suoraa sanoma-asiointia

Hakemus sanoma-asiointiin Tullissa 943s ja täyttöohje  

  • Hyväksytysti suoritettua asiakastestausta Tullin kanssa.

Lisätietoa: 

Valitse sopiva asiointitapa
Tullin sähköisen asioinnin sivu

Asiakastiedotteet