Hyppää sisältöön

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet käyttöön unionilupien Tullipäätökset-palvelussa (CDS) 5.9.2019

Julkaisuajankohta 28.8.2019 8.00
Tiedote

Onko yritykselläsi niin sanottu unionilupa, joka on voimassa useammassa kuin yhdessä EU-jäsenvaltiossa? Unioniluvat haetaan komission ylläpitämässä Tullipäätökset-palvelussa, jonne kirjaudutaan EU:n tullien yhteisen asiointipalvelun kautta. Tullipäätökset-palvelussa siirrytään 5.9.2019 alkaen käyttämään Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia. Myös muut Tullin palvelut siirtyvät Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käyttöön syksyn 2019 aikana.

Mikä Suomi.fi-tunnistuksessa ja -valtuuksissa on uutta?

Suomi.fi-tunnistuksessa käytetään henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, mobiilitunnistusta tai varmennekorttia.  Yrityksen toimitusjohtajan tai muun henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus, täytyy sähköisesti valtuuttaa henkilöt hoitamaan yrityksensä tulliasiointia. Palvelu tarkistaa aina tunnistautumisen jälkeen, onko henkilöllä valtuudet hoitaa yrityksen tulliasiointia.

Milloin käytetään vain Suomi.fi-tunnistusta?

Suomi.fi-tunnistusta käytetään aina, kun kirjaudutaan palveluun. Jos yrityksen toimitusjohtaja selailee, valmistelee tai hakee lupia itse, hän ei tarvitse Suomi.fi-valtuutusta, vaan pelkkä Suomi.fi-tunnistus riittää, koska hänellä on asemansa perusteella oikeus hoitaa lupa-asioita.

Milloin tarvitaan myös Suomi.fi-valtuutus?

Suomi.fi-valtuutusta tarvitaan aina, jos joku muu yrityksen työntekijä kuin toimitusjohtaja haluaa katsella, valmistella tai hakea unionilupia. Toimitusjohtajan täytyy antaa näille muille työntekijöille valtuudet hoitaa yrityksen tarvitsemia tulliasioita.

Mitä unionilupaa hakevan yrityksen pitää päättää ennen Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käyttöönottoa?

  • Kuka hoitaa unionilupien hakemisen Tullipäätökset-palvelussa käytännössä: toimitusjohtaja vai joku muu työntekijä?
  • Kuka myöntää yrityksen sisällä valtuuksia niitä tarvitseville henkilöille: toimitusjohtaja vai joku muu työntekijä?

Mitä unionilupaa hakevan yrityksen toimitusjohtajan pitää tehdä käytännössä?

a) Toimitusjohtaja hoitaa itse unionilupien hakemisen Tullipäätökset-palvelussa.

  • Toimitusjohtajan ei tarvitse antaa Suomi.fi-valtuutuksia kenellekään. Hänellä on asemansa perusteella oikeus hoitaa yrityksen lupa-asioita.

b) Toimitusjohtaja ei itse hoida unionilupien hakemista Tullipäätökset-palvelussa, mutta myöntää yrityksen valtuudet.

  • Toimitusjohtaja antaa kaikille yrityksen tulliasioita hoitaville työntekijöille asiointivaltuudet, jonka jälkeen heillä on oikeus asioidaeli hoitaa lupiin liittyviä asioita yrityksen puolesta.

c) Toimitusjohtaja ei itse hoida unionilupien hakemista Tullipäätökset-palvelussa eikä myönnä valtuuksia yrityksessä.

  • Toimitusjohtaja antaa jollekin työntekijälle valtuutusoikeuden, jonka jälkeen tällä henkilöllä on oikeus antaa asiointivaltuuksia itselleen sekä muille yrityksen työntekijöille.

Miten valtuuttaminen tehdään käytännössä?

Toimitusjohtaja voi antaa valtuuksia Suomi.fi-sivuston Valtuudet-palvelussa.

Unionilupien hakemiseen annetaan jokin seuraavista asiointivaltuuksista:

  • Tullitoiminnan lupien katselu: Valtuutettu voi katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia (ja päätöksiä).
  • Tullitoiminnan lupien valmistelu: Valtuutettu voi katselun lisäksi valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia.
  • Tullitoiminnan lupien hakeminen: Valtuutettu voi lupien (ja päätösten) katselun, hakemuksien valmistelun ja viestien lisäksi lähettää lupahakemuksia.

Kaikki Tullin asiointipalvelut siirtyvät Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käyttöön vaiheittain 

Ensimmäisenä Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia aletaan käyttää unionilupien Tullipäätökset-palvelussa (CDS).  Sitovan tariffitiedon päätösten kyselyohjelmassa (EBTI) ja sähköisessä AEO-luvan hakupalvelussa (eAEO) uudet tunnistustavat ja valtuudet tulevat käyttöön lokakuussa. Ahvenanmaan verorajailmoittamisessa (ALA), tuonnissa, viennissä, Intrastat-ilmoittamisessa, turvatietoilmoittamisessa, passituksessa ja muussa lupa-asioinnissa Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet otetaan käyttöön syksyn 2019 aikana. Tiedotamme näistä erikseen.

Ulkomaalaisten henkilöiden tunnistamisen ja erityisryhmien valtuuttamisen ratkaisut valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Edustajan käyttö asioinnissa

Tulli ei suosittele Suomi.fi-valtuuspalvelun käyttöä päämiesten ja edustajien välisessä sähköisen asioinnin puolesta asioinnissa, koska valtuutettu saa nähtäväkseen kaikki päämiehen tiedot.

Seuraa Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käyttöönoton etenemistä Tullin palveluissa

Tilaa tulliselvityksen tai Intrastatin uutiskirje
Tullin ohjeet

Suomi.fi-tunnistus- ja -valtuuspalvelun tarkat käyttöohjeet Suomi.fi-sivustolla:

Näin tunnistautuminen toimii
Miten valtuuksia annetaan ja pyydetään?
Sivukohtaiset käyttöohjeet

Käytön tuki:
Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus: Kansalaisneuvonta, p. 0295 000, palveluneuvoja(at)kansalaisneuvonta.fi
Tulliasiointi: Tulli, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi. p. 0295 020 500

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet