Hyppää sisältöön

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet käyttöön Ahvenanmaan verorajailmoittamisessa 2.12.2019 (päivitetty 2.12.2019)

Julkaisuajankohta 14.11.2019 14.00
Tiedote

Tekeekö yrityksesi tulli-ilmoituksia Ahvenanmaan verorajailmoittamisen ALA-palvelussa? Pääset ensimmäisten Tullin asiakkaiden joukossa käyttämään Suomi.fi-tunnistusta ja valtuuksia. Voit ottaa 2.12.2019 alkaen Suomi.fi-palvelut omaan käyttöösi tai valtuuttaa verorajailmoituksia tekevät työntekijäsi tai edustajasi käyttämään niitä.

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet korvaavat Katso-tunnistautumisen kaikissa Tullin palveluissa ja koko valtionhallinnossa. Kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste, joita ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. Yrityksen toimitusjohtajan tai muun henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus, täytyy myös antaa yrityksensä tulliasiointia hoitaville henkilöille ne valtuudet, joita he tulliasioinnissa tarvitsevat.

Mitä eroa on pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella ja varmennekortilla?

Pankkitunnukset saat käyttöön, kun teet sopimuksen pankin kanssa. Pankkitunnusten täytyy olla henkilökohtaiset, jos niiden avulla kirjautuu asiointipalveluun.

Mobiilivarmenne on tunniste puhelimen SIM-kortissa. Lue lisää mobiilivarmenteesta osoitteesta mobiilivarmenne.fi.

Varmennekortti voi olla kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää Poliisi ja organisaatiokortit myöntää Väestörekisterikeskus. Lue lisää varmennekorteista Väestörekisterikeskuksen sivuilta: Varmenteet ja kortit organisaatioille

Mitä Ahvenanmaan verorajailmoittajan pitää tehdä käytännössä?

Jos olet toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, ja teet itse ALA-ilmoituksia:

 • Valtuutusta ei tarvita. Sinulla on asemasi perusteella oikeus tehdä ALA-ilmoituksia.

Jos olet toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, mutta et itse tee ilmoituksia:

 • Valtuuta yrityksesi ALA-ilmoituksia hoitavat työntekijät tekemään ilmoituksia tai
 • anna jollekin toiselle yrityksesi työntekijälle oikeus valtuuttaa muita yrityksesi työntekijöitä tekemään ilmoituksia.

Jos olet toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, ja yrityksesi käyttää ilmoittamiseen edustajaa (tilitoimistoa tai huolintayritystä):

 • Valtuuta edustaja ALA-ilmoittamiseen. Edustajan pitää puolestaan valtuuttaa omat työntekijänsä ilmoitusten tekoon.

Miten valtuuttaminen tehdään?

Anna valtuutuksia Suomi.fi-sivuston Valtuudet-palvelussa. ALA-ilmoittamisessa käytetään ”Ahvenanmaan tuonnin arvonlisäverotietojen ilmoittaminen” -valtuutta. Tarkemmat ohjeet löydät Tulli.fi:n tunnistautuminen-osiosta.

Kuka ei vielä voi käyttää Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia?

Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia ei voi vielä käyttää

 • kuolinpesä, elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä, yhteisetuus ja julkinen organisaatio
 • yhdistys ja säätiö
 • ulkomaalainen yritys tai henkilö
 • yhtiöt, joissa kahdella tai useammalla henkilöllä yhdessä on nimenkirjoitusoikeus.

Jos kuulut johonkin näistä ryhmistä, voit siirtyä käyttämään Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia vuoden 2020 aikana sitä mukaa kuin palvelussa otetaan käyttöön uusia ominaisuuksia. Näistä kerrotaan erikseen, kun aikataulut tarkentuvat.

Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien aikataulu Tullissa

Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia käytetään ALAn lisäksi näissä kolmessa EU:n asiointipalvelussa:

 • Tullipäätökset-palvelussa (CDS), jossa voi hakea koko EU:n alueella voimassa olevia unionilupia
 • eBTI-palvelussa, jossa voi hakea ja selata sitovan tariffitiedon päätöksiä
 • eAEO-palvelussa, jossa voi hakea valtuutetun talouden toimijan asemaa.

Muissa yritysten palveluissa Suomi.fi-tunnistus- ja -valtuudet otetaan käyttöön alkuvuonna 2020.

Seuraa helposti Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käyttöönoton etenemistä Tullin palveluissa:
Tilaa tulliselvityksen tai Intrastatin uutiskirje
Seuraa Tullin tunnistautumisen ohjesivustoa

Lisätietoja Suomi.fi-sivustolla:
Näin tunnistautuminen toimii
Miten valtuuksia annetaan ja pyydetään?

Yritysten ja organisaatioiden käytön asiakastuki:
Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus: Väestörekisterikeskuksen organisaatioiden asiakaspalvelu, organisaatiopalvelut(at)vrk.fi, p. 0295 535 115 (klo 10–15)
Tulliasiointi: Tullineuvonta, p. 0295 5202

(Tiedotetta päivitetty 2.12.2019: Suomi.fi-tunnistuksen ja –valtuuttamisen käyttöönoton päivämääräksi Ahvenanmaan verorajailmoittamisessa on korjattu 2.12.2019.)

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet