Hyppää sisältöön

Suomen vienti ja tuonti vähenivät kolmanneksen vuonna 2009

Julkaisuajankohta 9.2.2010 9.00 | Julkaistu suomeksi 8.2.2017 klo 13.21
Tiedote

Ulkomaankaupan taantuma, joka alkoi jo marraskuussa 2008, jatkui koko viime vuoden ajan. Suomen vienti jäi vuonna 2009 vajaaseen 44,9 miljardiin euroon eli 32 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Viennin arvo on ollut tätä pienempi viimeksi vuonna 1999. Tuonti supistui viime vuonna 31 prosenttia ja jäi 43,1 miljardiin euroon. Kauppataseeseen kertyi vuonna 2009 ylijäämää vajaat 1,8 miljardia euroa. Vuotta aiemmin tase oli lähes 3,2 miljardia euroa ylijäämäinen. Tase on ollut viimevuotista pienempi viimeksi vuonna 1991.

Vienti supistui jyrkästi kaikissa tärkeissä tavararyhmissä lääkevientiä ja alusvientiä lukuun ottamatta. Autojen ja puhelinlaitteiden sekä raudan ja teräksen viennin arvo jäi alle puoleen vuoden 2008 viennistä. Kemian teollisuuden ja metsäteollisuuden tuotteiden vienti väheni neljänneksen. Tuonnissa tärkeimmät tavararyhmät olivat melko tasaisessa kolmanneksen laskussa, olennaisina poikkeuksina alle puoleen pudonnut autotuonti ja viidenneksen supistunut atk-laitteiden tuonti.

Suurista vientimaista Venäjä menetti selvästi merkitystään, kun taas vienti Kiinaan kasvatti osuuttaan. Saksa ja Ruotsi ohittivat vientimaiden suuruusjärjestyksessä Venäjän. Tuonnissa Venäjä säilytti ykkössijansa ennen Saksaa.

Vuoden 2009 maantietransito jäi alle puoleen edellisvuotisesta

Vuonna 2009 Suomen läpi kuljetettiin Venäjälle 1 744 miljoonaa kiloa transitotavaraa, mikä oli alle puolet vuoden 2008 määrästä. Kuljetusmäärä on ollut viimevuotista pienempi edellisen kerran vuonna 2002.

Loka-joulukuussa 2009 Suomen kautta vietiin Venäjälle kuitenkin hieman enemmän transitotavaraa kuin heinä-syyskuussa 2009. Nousuun vaikuttivat lisääntyneet henkilöautojen kuljetukset, joissa kuitenkin jäätiin kauas vuoden 2008 loka-joulukuun tasosta. 

Jälleenvienti Venäjälle supistui viime vuonna muuta vientiä nopeammin

Vienti Venäjälle kohosi vuonna 2008 yli 7,6 miljardiin euroon. Tästä viennistä arviolta 30 prosenttia oli muualla kuin Suomessa valmistettuja tavaroita. Vuoden 2009 aikana tärkeiden jälleenvientitavaroiden kuten autojen, puhelimien ja kodinkoneiden vienti Venäjälle on kuitenkin supistunut selvästi kokonaisvientiä enemmän, joten jälleenviennin osuus on putoamassa 20 prosentin tuntumaan.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Lisätietoja antavat Tullihallituksessa:
tilastojohtaja Timo Koskimäki, puh. 040 332 1851 
tulliylitarkastaja Matti Heiniemi, puh. 020 492 1845
tulliylitarkastaja Kari Tähtivaara,  puh. 020 492 1844
transitotilastoista tulliylitarkastaja Eija Pohjansaari, puh. 020 492 1855.
Tilastotiedote