Hyppää sisältöön

Suomen ulkomaankauppa Yhdysvaltojen sekä Ison-Britannian kanssa

28.3.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu

Tulli ja Tilastokeskus ovat laatineet yhdessä ulkomaankaupan artikkelin Suomen kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Yhteisjulkaisussa kuvataan ulkomaankauppaa näiden kahden maan kanssa vuonna 2017 kymmenen vuoden perspektiivillä. Julkaisussa kuvataan kauppaa sekä Tullin laatiman ulkomaankauppatilaston että Tilastokeskuksen laatiman tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilaston näkökulmasta. 

Ulkomaankauppa kokonaisuudessaan on sangen monitahoinen aihealue. Sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista: mitä tuotteita Suomi vie ja tuo ja minne, millaiset yritykset kauppaa käyvät, miten kauppaa käydään, kuinka paljon ulkomaakaupasta jää tuloja Suomeen jne. Myös virallinen ulkomaankauppatilastointi eroaa. Tullin ulkomaankauppatilasto kuvaa rajan fyysisesti ylittävien tavaroiden bruttoarvoista kauppaa. Tilastokeskuksen laatimassa Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastossa ovat mukana sekä tavarat että palvelut. Se kuvaa maksutaseen mukaista, omistajuuden muutokseen perustuvaa ulkomaankauppaa, jossa Suomen vientiä ja tuontia on myös maan rajojen ulkopuolella tapahtuva kauppa silloin, kun laskutus tapahtuu Suomen kautta.

Tilastokeskus ja Tulli ovat tähän yhteisjulkaisuun koonneet keskeisimmnät tilastotietonsa kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Tilastokeskus kuvaa tavaroiden ja palveluiden -tilaston mukaista kokonaiskauppaa maiden kanssa. Tulli kuvaa tavarakauppaa oman tilastonsa valossa. Tilastokeskus kertoo myös palveluiden kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Samalla havainnollistetaan Tullin ja Tilastokeskuksen ulkomaankauppatilastojen välisiä eroja.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi 
Telasuo, Christina 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Kuusisto, Tapio 
Tulonen, Terhi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi


Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus