Hyppää sisältöön

Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu
Suomen ulkomaankauppa Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa

Julkaisuajankohta 28.3.2018 9.00
Tiedote

Tulli ja Tilastokeskus ovat laatineet yhdessä ulkomaankaupan artikkelin Suomen kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Yhteisjulkaisussa kuvataan ulkomaankauppaa näiden kahden maan kanssa vuonna 2017 kymmenen vuoden perspektiivillä. Julkaisussa kuvataan kauppaa sekä Tullin laatiman ulkomaankauppatilaston että Tilastokeskuksen laatiman tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilaston näkökulmasta.

Tilastokeskus ja Tulli ovat tähän yhteisjulkaisuun koonneet keskeisimmnät tilastotietonsa kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Tilastokeskus kuvaa tavaroiden ja palveluiden -tilaston mukaista kokonaiskauppaa maiden kanssa. Tulli kuvaa tavarakauppaa oman tilastonsa valossa. Tilastokeskus kertoo myös palveluiden kaupasta Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa. Samalla havainnollistetaan Tullin ja Tilastokeskuksen ulkomaankauppatilastojen välisiä eroja.

>> Suomen ulkomaankauppa Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa

Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilaston mukaan Yhdysvaltojen merkitys Suomen ulkomaankaupassa on vahvistunut tavaroiden osalta siinä missä Ison-Britannian asema on heikentynyt. Yhdysvallat oli suurin ja Iso-Britannia toiseksi suurin ylijäämämaa eli tavaroiden viennin arvo kyseisiin maihin oli suurempi kuin tavaroiden tuonnin arvo. Tavaraviennin rakenne Yhdysvaltoihin on monipuolistunut viime vuosina, kun taas vientiä Isoon-Britanniaan dominoivat metsäteollisuuden tuotteet.

Tavaroiden ja palveluiden kauppa on selvästi ylijäämäistä Yhdysvaltoihin Tilastokeskuksen maksutasetilaston mukaan. Suurella ylijäämällään Yhdysvallat poikkeaa muista kauppakumppaneistamme. Tilastokeskuksen tilastoiman tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston mukaan Suomi vie palveluita Yhdysvaltoihin aiempaa enemmän. Tullin ulkomaankauppatilastoja (tavaroiden osalta) pohjatietonaan käyttävä Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilasto kuvaa ulkomaankauppaa hieman eri näkökulmasta, jolloin kuva Suomen ulkomaankaupasta monipuolistuu. Tämä maksutaseen mukainen vienti sisältää globaalia tuotantoa, joka nostaa Yhdysvallat kolmanneksi suurimmaksi vientimaaksi. Ison-Britannian tavaroiden ja palveluiden tasetta laskee alijäämäinen palvelutase.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi 
Telasuo, Christina 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Mediatiedote Tilastotiedote