Hyppää sisältöön

Suomen tulli voitti Georgian Twinning-tarjouskilpailun

9.4.2018 8.00
Tiedote

Suomen tulli osallistui tarjouskilpailuun yhdessä Puolan ja Latvian kanssa ja voitti kilpailun 18.12.2017 pidetyn valintakoelautakunnan päätöksen perusteella. Twinning-hankkeen aiheena on passitus ja siihen liittyvät IT-ratkaisut sekä koulutus.

Vuonna 1998 käynnistynyt Twinning-toiminta on pitkäaikaista asiantuntija-apua, jonka lähtökohtana on edunsaajamaan tarpeet ja toiveet. Twinning-ohjelmaa rahoittaa Euroopan unioni. Ohjelman avulla se toimeenpanee ja tukee laajentumis- ja naapuruuspolitiikkaansa. Twinning-projekteilla rahoitetaan EU:n naapuri- ja kumppanuusmaissa toteutettavia kehitys- ja modernisaatiohankkeita, jotka edistävät kohdemaiden lainsäädännön menettelyiden lähentymistä EU-lainsäädännön ja menettelyiden kanssa.

Tulossa olevista hankkeista ilmoitetaan noin kaksi kertaa vuodessa. Suomi on sitoutunut muiden EU-jäsenmaiden tavoin osallistumaan Twinning-toimintaan, ja onkin alusta alkaen ollut aktiivisesti mukana.

Twinning-hankkeissa budjetti on etukäteen määritelty, joten tarjouksissa kilpaillaan hinnan sijaan asiantuntemuksella ja sen laadulla. Kunkin hankkeen toteuttaja valitaan kaikille EU-maille avoimen tarjouskierroksen perusteella, joita on vuosittain satakunta.

Täysmittaiset Twinning-hankkeet kestävät noin kaksi vuotta. Suomen voittaman Georgian Twinning-hankkeen kesto on 24 kuukautta ja sen budjetti on 1,5 miljoonaa euroa.

Projekti käynnistyi virallisesti 12.3.2018, ja pysyväksi asiantuntijaksi paikan päälle Georgiaan on lähtenyt Tullin päälakimies Arto Lillman. Projektin vetäjänä kotimaassa toimii Tullin pääjohtajan esikunnasta projektipäällikkö Pirjo Kotro. Lyhytaikaiset asiantuntijat tulevat Suomen lisäksi kahdesta kumppanuusmaasta Puolasta ja Latviasta.

– Tarkempi työnjako ja tehtävät selviävät myöhemmin, ensimmäisen 6 kuukauden työohjelmaa on jo alettu valmistella. Tärkeintä on, että olemassa olevia asiantuntijatietoja hyödynnetään projektissa parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo projektipäällikkö Pirjo Kotro.

Georgian Twinning-projekti toteutetaan vuonna 2017 uudistetun EU:n Twinning-manuaalin määräysten pohjalta. Manuaalissa määrätään niin hankkeen syklistä, valmistelusta, toteutuksesta kuin budjettimenettelyistäkin. Projektiin sisältyy myös visuaalisen toteuttamisen ja tiedottamisen osuus.

Lehdistötiedotteet