Hyppää sisältöön

Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta 639/2010

Julkaisuajankohta 7.12.2010 16.37
Tiedote

196/2010, PLK/NK

Suomen Pankki on ilmoittanut korkolain 12 a §:n nojalla maksuviivästysdirektiivin mukaisen viitekoron ja viivästyskoron 29.6.2010. Verolainsäädännössä käytetään korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa, jonka perustana on Euroopan keskuspankin ohjauskorko.

Suomen Pankin antaman ilmoituksen mukaan korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko on ajanjaksolla 1.7.–31.12.2010 määrältään 1,0 %.

Palautuskorko 2011

Veronkantolain 22 §:n mukainen autoveron palautuskorko, valmisteverotuslain 49 §:n mukainen palautuskorko ja 48 §:n mukainen takaisinperintäkorko, tullilain 39 §:n 2 momentin sekä väylämaksulain 28 §:n 1 momentin mukainen palautuskorko ovat kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia. 

Viivästysseuraamukset 2011

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n mukaan veronlisäys ja viivekorko ovat määrältään kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa. Tullin toimittamassa verotuksessa sovelletaan siten tämän suuruista viitekorkoa kalenterivuonna 2011, jolloin veronlisäys ja viivekorko ovat määrältään 8,0 %.

Väylämaksulain 29 §:n 1 momentin mukaan väylämaksun maksamisen viivästysseuraamuksiin sovelletaan, jollei tässä laissa toisin säädetä, mitä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään.

THT