Hyppää sisältöön

Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta 479/2014

Julkaisuajankohta 28.12.2014 8.20
Tiedote

120/2014, ST / NK

Suomen Pankki on ilmoittanut korkolain 12 a §:n nojalla maksuviivästysdirektiivin mukaisen viitekoron ja viivästyskoron 24.6.2014. Verolainsäädännössä käytetään korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa, jonka perustana on Euroopan keskuspankin ohjauskorko.

Suomen Pankin antaman ilmoituksen mukaan korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko on ajanjaksolla 1.7.–31.12.2014 määrältään 0,5 %.

Palautuskorko 2015

Veronkantolain 22 §:n mukainen autoveron palautuskorko, valmisteverotuslain 49 §:n mukainen palautuskorko, tullilain 39 §:n 2 momentin sekä väylämaksulain 28 §:n 1 momentin mukainen palautuskorko ovat kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia. Kalenterivuonna 2015 sovellettava palautuskorko on täten 0,5 %. 

Viivästysseuraamukset 2015

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n mukaan veronlisäys ja viivekorko ovat määrältään kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa. Tullin toimittamassa verotuksessa sovelletaan siten tämän suuruista viitekorkoa kalenterivuonna 2015, jolloin veronlisäys ja viivekorko ovat määrältään 7,5 %.

THT