Hyppää sisältöön

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa vuonna 2022 (1-6)

18.11.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Suomen vienti Yhdysvaltoihin nousi 42,7 prosenttia tammi-kesäkuussa 2022

Yhteenveto

  • Suomen kaupan arvo Yhdysvaltojen kanssa kasvoi selvästi tammi-kesäkuussa. Jyrkintä kaupan arvon kasvu oli sekä viennissä että tuonnissa kemianteollisuuden tuotteiden, metallien ja malmien sekä energiatuotteiden kohdalla. Vienti- ja tuontihintojen nousulla oli suuri vaikutus ulkomaankaupan arvoihin tietyissä tavararyhmissä.
  • Yhdysvalloissa ulkomaankaupan arvo kokonaisuudessaan kasvoi selvästi tammi-kesäkuussa. Sekä tuonti että vienti nousivat maan tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa.
  • Suomen ylijäämä Yhdysvaltojen kanssa käytävässä kaupassa kasvoi tammi-kesäkuussa viime vuodesta.

Yhdysvallat Suomen kolmanneksi suurin vientimaa

Suomen tavaraviennin arvo Yhdysvaltoihin nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 42,7 prosenttia tammi-kesäkuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonnin arvo oli 40,4 prosenttia vuoden 2021 vastaavaa ajankohtaa suurempi. Suomen kokonaisviennin arvo kasvoi tammi-kesäkuussa 25,3 prosenttia, kun Yhdysvalloissa kokonaisviennin arvo nousi 20,4 prosenttia. Myös tuonnissa arvonnousu oli Suomessa (+37,7 %) Yhdysvaltojen vastaavaa nousua (+22,5 %) nopeampaa.

Yhdysvaltojen osuus Suomen tavaroiden kokonaisviennistä oli tammi-kesäkuussa 7,7 prosenttia. Osuus oli 6,8 prosenttia koko vuonna 2021. Yhdysvaltojen osuus kokonaistuonnista oli tammi-kesäkuussa 3,3 prosenttia. Osuus oli 3,2 prosenttia vuonna 2021. Suomen osuus Yhdysvaltojen viennistä oli tammi-kesäkuussa 2022 0,1 prosenttia ja tuonnista 0,3 prosenttia. Yhdysvallat oli tammi-kesäkuussa Suomen kolmanneksi suurin vientimaa ja yhdeksänneksi suurin tuontimaa arvon mukaisesti laskettuna. Vuonna 2021 Suomi oli Yhdysvaltojen 66. suurin vientimaa ja 46. suurin tuontimaa.

Suomen kaupassa Yhdysvaltojen kanssa kauppataseen ylijäämää kertyi 1,5 miljardia euroa tammi-kesäkuussa 2022. Vuoden 2021 tammi-kesäkuussa ylijäämää oli noin miljardia euroa ja koko vuonna 2,3 miljardia euroa. Yhdysvallat on Suomen suurin kaupan ylijäämämaa.


Tiedustelut:

Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2012-2022 (1-6)
  • Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2012-2022 (1-6)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus