Hyppää sisältöön

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa vuonna 2021 (1-6)

28.9.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi vuonna 2020 - kasvu jatkui myös kuluvana vuonna

Risteilyaluksen vienti Yhdysvaltoihin nosti kokonaisviennin arvoa viime vuonna

Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 1,4 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna ja oli arvoltaan 4,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 viennin arvo kasvoi 11,5 prosenttia ja 6,8 prosenttia vuonna 2018. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa viennin arvo nousi 10,3 prosenttia. EU-maiden vienti Yhdysvaltoihin nousi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 11,2 prosenttia.[1]

Tavaratuonti Yhdysvalloista oli viime vuonna arvoltaan 2,1 miljardia euroa, mikä oli 8,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tuonti kasvoi 2,0 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2018 tuonnin arvo nousi 12,9 prosenttia. Vuoden 2021 tammi-kesäkuussa tuonnin arvo nousi 6,6 prosenttia viime vuodesta. EU-maiden tuonti Yhdysvalloista nousi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 3,9 prosenttia. [2]

Neljännesvuosittain tarkasteltuna Suomen vienti Yhdysvaltoihin laski viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 13,0 prosenttia, toisella neljänneksellä 33,1 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 16,9 prosenttia. Vienti nousi viimeisellä neljänneksellä 72,0 prosenttia.

Tuonti Yhdysvalloista nousi viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia, mutta laski toisella neljänneksellä 18,8 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 18,1 prosenttia. Tuonti nousi viimeisellä neljänneksellä 2,9 prosenttia.

Yhdysvaltojen osuus Suomen viennistä oli viime vuonna 8,5 prosenttia. Osuus nousi vuodesta 2019. Tuonnissa Yhdysvaltojen osuus oli 3,5 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 3,4 prosenttia. Kuluvana vuonna Yhdysvaltojen osuus Suomen viennistä oli 6,7 prosenttia. Maan osuus Suomen tuonnista oli samalla ajanjaksolla 3,3 prosenttia.

Kauppa Yhdysvaltojen kanssa on ollut Suomelle ylijäämäistä vuositasolla. Kauppataseen ylijäämää kertyi viime vuonna 2,8 miljardia euroa, kun sitä tuli 2,6 miljardia euroa vuonna 2019. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa ylijäämää kertyi noin miljardi euroa., mikä oli viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Kivihiilen ja malmien kauppa Yhdysvaltojen kanssa on Suomelle alijäämäistä, mutta muiden päätoimialojen tuotteiden kauppa on ylijäämäistä. Suurin ylijäämä muodostui tammi-kesäkuussa 2021 metsäteollisuuden tuotteiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupassa.

Vienti Yhdysvaltoihin laski viime vuonna erityisesti paperin ja pahvin, sähköteknisten koneiden ja laitteiden, kojeiden ja mittareiden sekä öljyjalosteiden kohdalla. Yhdysvaltoihin viennin arvon käänsi kasvuun viime vuoden joulukuussa toimitettu, tilastoarvoltaan lähes miljardin euron risteilyalus. Myös kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi.

Tuonti Yhdysvalloista laski viime vuonna energiatuotteiden, kojeiden ja mittareiden sekä koneiden ja laitteiden kohdalla. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin kasvua.


[1][2] Eurostat Euro indicators 93/2021

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa neljänneksittäin v. 2019-2021
  • Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa neljänneksittäin v. 2019-2021

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus