Hyppää sisältöön

Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välinen kauppa vuonna 2017

24.4.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti vähiten kehittyneisiin maihin kasvoi selvästi viime vuonna

Metallien tuonti Kongon demokraattisesta tasavallasta vilkasta

Suomen tavaravienti vähiten kehittyneisiin maihin ja muihin matalan tulotason maihin[1] kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan viime vuonna 37 prosenttia 361 miljoonaan euroon. Suomen tuonti vähiten kehittyneistä maista oli arvoltaan 675 miljoonaa euroa. Tuonnin arvo kasvoi peräti 60 prosenttia vuodesta 2016. Kauppataseen alijäämä suureni viime vuonna entisestään 314 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2016 oli 157 miljoonaa euroa.

Vähiten kehittyneet maat eli LDC-maat ovat sosiaalis-taloudellisten indikaattoreiden perusteella kansainvälisen yhteisön köyhimpiä ja heikoimpia maita. YK:n ylläpitämään luokitukseen kuuluu 47 maata, joista 33 sijaitsee Afrikassa, 13 Aasiassa ja Tyynellämerellä ja yksi Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi OECD listaa kaksi muuta matalan tulotason maata, joissa bruttokansantulo henkeä kohden oli alle 1 005 Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016.

Vähiten kehittyneiden maiden osuus Suomen kokonaisviennistä oli viime vuonna lähes samalla tasolla kuin vuonna 2016. Osuus oli vain 0,6 prosenttia. Tuonnissa osuus nousi vuoden 2016 0,8 prosentista viime vuoden 1,1 prosenttiin.  

Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välisen kaupan rakenne on tyypillinen teollisuusmaa-kehitysmaa -kaupalle: Suomi vie LDC-maihin enimmäkseen koneita ja laitteita, sekä muita pitkälle jalostettuja investointitavaroita, mutta tuo vaatteita ja tekstiilejä, elintarvikkeita sekä metalleja. Viime vuosina Suomi on tosin vienyt kehitysmaihin yhä enemmän raaka-aineita, pääasiassa sellua ja turkisnahkoja. Elintarvikkeita ja metalleja tuodaan enimmäkseen Afrikan maista, vaatteita ja tekstiilejä pääasiassa Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta.

Suomen viennistä vähiten kehittyneisiin maihin Bangladeshin osuus oli noin kolmannes, Tansanian noin 13 prosenttia ja Kambodzhan lähes 12 prosenttia. Muiden maiden osuudet ovat selvästi pienempiä. Viime vuonna LDC-maihin viedyistä tavaroista lähes kaikkiin tärkeimpiin ryhmiin tilastoitiin kasvua. Sähkögeneraattoreiden vienti Bangladeshiin kasvoi jyrkästi. Myös turkisnahkojen vienti Kambodzhaan nousi rivakasti. Paperin ja pahvin vienti Bangladeshiin kasvoi hieman hitaammin. Yli kymmenen miljoonan euron edestä vietiin myös lannoitteita Tansaniaan. Tuonnin arvon jyrkkää kasvua selittää pääasiassa Kongon demokraattisesta tasavallasta tuotujen metallien arvon nousu jopa 434 miljoonaan euroon. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden tuonnin arvo oli lähes edellisvuoden tasolla. 


[1] Katsauksen maaluokitus perustuu YK:n luokitukseen vähiten kehittyneet maista eli LDC-maista (Least developed countries) ja OECD:n listaamiin muihin matalan tulotason maihin. Katsauksessa käsitteellä ”vähiten kehittyneet maat” tarkoitetaan LDC-maita ja muita matalan tulotason maita. Luokitus on esitelty katsauksen liitteessä.

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi    p. 040 332 8153
Telasuo, Christina    p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välinen kauppa v. 2002-2017
  • Kuvio 1. Suomen ja vähiten kehittyneiden maiden välinen kauppa v. 2002-2017

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus