Hyppää sisältöön

Suomen ja Saksan välinen kauppa vuonna 2018 (1-9)

28.12.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Saksaan ennätystasolla vuonna 2018

Henkilöautojen vienti kasvoi yhä, ja viennin arvo nousi myös useassa muussa tavararyhmässä

Suomen tavaravienti Saksaan kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 17 prosenttia tammi-syyskuussa vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan 7,3 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi jyrkästi myös vuonna 2017 (+24 %) henkilöautoviennin kasvun ansiosta ja nousi tuolloin Saksan-kaupan euroajan ennätykseen. Tuonti Saksasta oli tammi-syyskuussa 2018 arvoltaan lähes 7,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo kasvoi 11 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuusta. Vuonna 2017 tuonnin arvo kasvoi 18 prosenttia.

Saksan osuus Suomen viennistä oli tammi-syyskuussa 15,5 prosenttia. Osuus kasvoi edellisvuoden 14,2 prosentista. Tuonnissa Saksan osuus kasvoi edellisvuoden 15,4 prosentista 15,8 prosenttiin. Osuudet kasvoivat selvästi myös viime vuonna. Saksa oli tammi-syyskuussa viime vuoden tapaan sekä Suomen suurin vienti- että tuontimaa. Toiseksi suurin vientimaa oli Ruotsi ja toiseksi suurin tuontimaa Venäjä. Saksa on ollut Suomen suurin vientimaa vuodesta 2014 ja suurin tuontimaa vuodesta 2015 alkaen. Vienti Ruotsiin kasvoi selvästi Saksaan vientiä hitaammin vuoden 2018 tammi-syyskuussa (+7 %). Vienti Venäjälle laski viisi prosenttia. Tuonti Ruotsista kasvoi neljä prosenttia, eli jäi Saksasta tuonnin kasvua heikommaksi. Tuonti Venäjältä sen sijaan kasvoi 12 prosenttia.

Alijäämä Saksan-kaupassa laski selvästi viime vuoden tammi-syyskuusta. Kauppataseen alijäämää kertyi 450 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-syyskuun vaje oli 730 miljoonaa euroa ja koko viime vuonna noin 1,2 miljardia euroa. Suurimmillaan 2010-luvulla vuosittaista alijäämää Saksan-kaupassa kirjattiin lähes 2,1 miljardia euroa vuonna 2012.

Viennin arvon kasvun olennainen selittäjä oli vuoden 2017 tapaan henkilöautojen viennin kasvu. Henkilöautoja vietiin Saksaan tammi-syyskuussa noin 76 tuhatta autoa lähes 1,9 miljardin euron edestä, kun vuonna 2017 vienti jäi tammi-syyskuussa noin 55 tuhanteen autoon. Ilman henkilöautovientiä laskettuna vienti Saksaan olisi kasvanut noin yhdeksän prosenttia tammi-syyskuussa 2018. Koneiden ja laitteiden ja paperin vienti Saksaan kasvoi tammi-syyskuussa. Paperin kohdalla sekä vientihinnat että -määrät nousivat. Sellun viennin arvo kasvoi vientihintojen nousun ansiosta. Metallien vienti kehittyi vaihtelevasti: raudan ja teräksen sekä sinkin viennin arvo laski, mutta kuparin viennin arvo kasvoi selvästi. Öljyjalosteiden viennin arvon jyrkkä kasvu johtui vuoden 2017 tapaan sekä vientihintojen että -määrien noususta. Muun kemianteollisuuden vientimäärien lasku jatkui, mutta vientihintojen nousu säilytti toimialan tavaroiden viennin arvon lähes vuoden 2017 tammi-syyskuun tasolla.

Suomi tuo Saksasta monipuolisesti erityisesti koneita, laitteita, moottoreita ja kuljetusvälineitä. Vuoden 2017 tapaan moottoriajoneuvojen osien ja mäntämoottoreiden tuonti Saksasta kasvoi jyrkästi tammi-syyskuussa 2018. Koneiden ja laitteiden, metallien, erityisesti metalliputkien ja -rakenteiden, sekä kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin kasvu oli myös nopeaa. Elintarvikkeiden tuonnin arvo säilyi suurin piirtein vuoden 2017 tasolla. Henkilöautojen tuonti Saksasta laski hieman ja jäi tammi-syyskuussa 2018 noin 25 tuhanteen autoon.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna  p. 040 332 1824
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta   http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2008-2018(1-9)
  • Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2008-2018(1-9)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus