Hyppää sisältöön

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2023 (1-3)

16.6.2023 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Ruotsiin laski, tuonti Ruotsista kasvoi tammi-maaliskuussa

Alijäämä Ruotsin-kaupassa suureni edelleen

Suomen tavaravienti Ruotsiin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 25,0 prosenttia viime vuonna vuoteen 2021 verrattuna ja oli arvoltaan 8,9 miljardia euroa. Vuonna 2021 viennin arvo nousi 17,7 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa viennin arvo laski 5,0 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tavaratuonti Ruotsista oli viime vuonna arvoltaan 11,7 miljardia euroa, mikä oli 38,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2021 tuonti nousi 28,3 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa tuonti Ruotsista nousi 0,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Ruotsin osuus Suomen viennistä oli viime vuonna 10,9 prosenttia. Osuus nousi hieman vuodesta 2021. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa osuus oli 10,8 prosenttia. Tuonnissa Ruotsin osuus oli 12,7 prosenttia viime vuonna, kun se vuonna 2021 oli 11,6 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa osuus oli 12,7 prosenttia. Vuoden 2023 tammi-maaliskuussa Ruotsi oli Suomen toiseksi suurin vientimaa Saksan jälkeen ja Alankomaita edellä. Tuonnissa Ruotsi oli myös toiseksi suurin Saksan jälkeen ja Kiinaa ennen.

Kauppa Ruotsin kanssa on ollut Suomelle alijäämäistä vuodesta 2012 lähtien. Kauppataseen alijäämää kertyi viime vuonna 2,8 miljardia euroa, kun vuonna 2021 sitä tuli 1,3 miljardia euroa. Alijäämä kasvoi myös vuoden 2023 tammi-maaliskuussa vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suomen kauppa Ruotsin jakaantuu melko tasaisesti eri pääryhmien kesken. Vuoden 2023 tammi-maaliskuussa öljyjalosteiden ja kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo laski. Myös malmien ja metallien vienti laski. Koneiden ja laitteiden viennin arvoon tilastoitiin nousua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden tuonti Ruotsista kasvoi tammi-maaliskuussa, mutta öljyjalosteiden ja sähkövirran tuonnin arvoon kirjattiin laskua.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2013-2023 (1-3)
  • Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2013-2023 (1-3)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus