Hyppää sisältöön

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2019

23.4.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaravienti Ruotsiin kasvoi viime vuonna, mutta kasvu hidastui edellisvuodesta

Alijäämä Ruotsin-kaupassa pieneni yhä

Suomen tavaravienti Ruotsiin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 2,1 prosenttia viime vuonna vuoteen 2018 verrattuna ja oli arvoltaan 6,7 miljardia euroa. Vuonna 2018 viennin arvo kasvoi 7,3 prosenttia ja 10,5 prosenttia vuonna 2017. Tavaratuonti Ruotsista oli viime vuonna arvoltaan 7,3 miljardia euroa, mikä oli 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuonti kasvoi vuonna 2018 hieman nopeammin, 5,0 prosenttia. Vuonna 2017 tuonnin arvo nousi 11,7 prosenttia. Kuluvan vuoden tammikuussa Ruotsiin viennin arvo laski 8,1 prosenttia ja tuonnin arvo 13,3 prosenttia.

Ruotsin osuus Suomen viennistä oli viime vuonna 10,4 prosenttia. Osuus ei muuttunut vuodesta 2018. Tuonnissa Ruotsin osuus oli 11,1 prosenttia, kun se vuonna 2018 oli 10,8 prosenttia. Ruotsi oli viime vuonna Suomen toiseksi suurin vientimaa Saksan jälkeen ja Yhdysvaltoja edellä. Sijaluku on ollut sama viime vuodet. Ruotsi oli suurin vientimaamme vuonna 2013, mutta on vuodesta 2014 lähtien ollut toisella sijalla. Tuonnissa Ruotsi oli viime vuonna kolmanneksi suurin Venäjän jälkeen ja Kiinaa ennen. Myöskään tuonnissa sijaluvut eivät muuttuneet edellisvuodesta.

Kauppa Ruotsin kanssa on ollut Suomelle alijäämäistä vuodesta 2012 lähtien. Viime vuonna alijäämä jatkoi vuonna 2018 alkanutta pienenemistään. Kauppataseen alijäämää kertyi viime vuonna 592 miljoonaa euroa, kun sitä tuli edellisvuonna 626 miljoonaa euroa.

Suomen kauppa Ruotsin kanssa on monipuolista ja jakaantuu melko tasaisesti eri pääryhmien kesken. Viime vuonna öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi, mutta elintarvikkeiden ja kuljetusvälineiden viennin arvo hieman hitaammin. Laskua tilastoitiin kemianteollisuuden tuotteiden, metsäteollisuuden tuotteiden, metallien sekä koneiden ja laitteiden kokonaisviennin arvoon. Tuonnissa kasvuryhmiä olivat sähkövirta, kuljetusvälineet, teollisuuden koneet ja laitteet, kemianteollisuuden tuotteet sekä metallit. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä öljyjalosteiden tuonti laski.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2009-2019
  • Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2009-2019

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus