Hyppää sisältöön

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa vuonna 2018 (1-5)

29.8.2018 9.00Tulli, Tilasto

Vienti Ruotsiin kasvoi alkuvuonna edelleen

Alijäämä Ruotsin-kaupassa pieneni viime vuodesta

Suomen tavaravienti Ruotsiin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan kuusi prosenttia tammi-toukokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 2,7 miljardia euroa.  Koko viime vuonna vienti Ruotsiin kasvoi kymmenen prosenttia ja vuonna 2016 yhden prosentin. Tavaratuonti Ruotsista oli kuluvan vuoden tammi-toukokuussa arvoltaan 2,9 miljardia euroa, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Myös tuonnissa kasvu hidastui viime vuodesta, sillä tuonti kasvoi 12 prosenttia vuonna 2017.

Ruotsin osuus Suomen viennistä oli tammi-toukokuussa 10,2 prosenttia. Osuus pieneni viime vuodesta hieman. Ruotsin osuus Suomen viennistä on viime vuosina ollut hennossa laskussa. Osuuden pienenemistä selittää viennin kasvu erityisesti Saksaan. Tuonnissa Ruotsin osuus madaltui noin puoli prosenttiyksikköä 10,6 prosenttiin. Ruotsi oli tammi-toukokuussa Suomen toiseksi suurin vientimaa Saksan jälkeen ja Yhdysvaltoja edellä. Sijaluku oli sama myös viime vuonna. Ruotsi oli suurin vientimaamme vuonna 2013, mutta on vuodesta 2014 lähtien ollut toisella sijalla. Tuonnissa Ruotsi oli kuluvan vuoden tammi-toukokuussa kolmanneksi suurin Venäjän jälkeen ja Kiinaa ennen. Myöskään tuonnissa sijaluvut eivät muuttuneet viime vuodesta.

Kauppa Ruotsin kanssa on ollut Suomelle alijäämäistä vuodesta 2012 lähtien. Kuluvan vuoden tammi-toukokuussa alijäämä kuitenkin pieneni viime vuodesta. Kauppataseen alijäämää kertyi 191 miljoonaa euroa ja viime vuoden tammi-toukokuussa 279 miljoonaa euroa. Alijäämä Ruotsin-kaupassa kertyy pääasiassa koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden, elintarvikkeiden ja sähkövirran kaupan alijäämäisyydestä.

Suomen kauppa Ruotsin kanssa on monipuolista ja jakaantuu melko tasaisesti eri pääryhmien kesken. Tammi-toukokuussa öljyjalosteiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden ja metallien vienti kasvoi. Laskua tilastoitiin kemianteollisuuden tuotteiden, paperin ja pahvin sekä kuljetusvälineiden vientiin. Tuonnissa kasvuryhmiä olivat sähkövirta, henkilöautot, teollisuuden koneet ja laitteet sekä malmit ja rikasteet. Kemianteollisuuden tuotteiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden, mm. puhelinten ja tietokoneiden, tuonti laski. Öljyjalosteiden tuonnin arvo säilyi viime vuoden tasolla.

Suomen kolmesta suurimmasta kauppakumppanista vienti Saksaan kasvoi selvästi Ruotsin-viennin kasvua jyrkemmin alkuvuonna (+29 %), mutta vienti Venäjälle kasvoi vain prosentin. Tuonti Saksasta kasvoi tammi-toukokuussa 18 prosenttia, tuonti Venäjältä viennin tavoin prosentin. 

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2008-2018 (1-5)
  • Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2008-2018 (1-5)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus