Hyppää sisältöön

Suomen ja Ranskan välinen kauppa vuonna 2020

20.8.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Ranskaan laski vuonna 2020, mutta nousi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä

Metsäteollisuuden tuotteiden vienti Ranskaan laski viime vuonna

Suomen tavaravienti Ranskaan laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 5,1 prosenttia viime vuonna vuoteen 2019 verrattuna ja oli arvoltaan 1,8 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 7,3 prosenttia vuonna 2019, mutta laski 1,8 prosenttia vuonna 2018. Tavaratuonti Ranskasta oli viime vuonna arvoltaan 1,9 miljardia euroa, mikä oli 10,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tuonti kasvoi 7,1 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2018 tuonnin arvo laski 14,2 prosenttia.

Neljännesvuosittain tarkasteltuna Suomen vienti Ranskaan laski viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,4 prosenttia ja toisella neljänneksellä 22,6 prosenttia, nousi kolmannella neljänneksellä 9,6 prosenttia ja laski viimeisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa viennin arvo nousi 2,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suomen kokonaisvienti laski viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 12,4 prosenttia, toisella neljänneksellä 21,5 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 10,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 2,0 prosenttia. Vienti Ranskaan laski hieman hitaammin kuin Suomen kokonaisvienti.

Tuonti Ranskasta laski viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,6 prosenttia, toisella neljänneksellä 43,0 prosenttia, nousi kolmannella neljänneksellä 23,6 prosenttia ja laski viimeisellä neljänneksellä 9,9 prosenttia. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä tuonnin arvo laski 27,9 prosenttia viime vuodesta.

Ranskan osuus Suomen viennistä oli viime vuonna 3,2 prosenttia. Osuus nousi hieman vuodesta 2019. Tuonnissa Ranskan osuus oli myös 3,2 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 3,3 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa Ranskaan vienti oli 3,1 prosenttia kokonaisviennin arvosta ja tuonti Ranskasta 2,7 prosenttia kokonaistuonnin arvosta.

Kauppa Ranskan kanssa on ollut Suomelle alijäämäistä vuositasolla. Kauppataseen alijäämää kertyi viime vuonna 98 miljoonaa euroa, kun sitä tuli edellisvuonna 224 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa ylijäämää Ranskan-kaupassa kertyi 42 miljoonaa euroa, kun vuoden 2020 vastaavalla ajanjaksolla alijäämää tuli 134 miljoonaa euroa. Alijäämä Ranskan kaupassa muodostuu erityisesti kuljetusvälineiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden kaupan selvästä alijäämäisyydestä. Teollisuuden koneiden ja laitteiden, metallien ja metsäteollisuuden tuotteiden kauppa Ranskan kanssa on Suomelle ylijäämäistä.

Vienti Ranskaan laski viime vuonna erityisesti metsäteollisuuden tuotteiden kohdalla. Viennin arvon lasku oli jyrkintä vuoden toisella neljänneksellä. Koneiden ja laitteiden, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden viennin lasku oli loivempaa. Öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi

Tuonti Ranskasta laski viime vuonna selvästi erityisesti kuljetusvälineiden kohdalla. Lasku johtui enimmäkseen henkilöautojen, tavarankuljetusautojen ja lentokoneiden osien tuonnin arvon laskusta. Myös koneiden ja laitteiden kokonaistuonti laski voimakkaasti. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti Ranskasta laski hieman hitaammin viime vuonna. Elintarvikkeiden tuonti Ranskasta kasvoi viime vuonna.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa neljänneksittäin v. 2019-2021
  • Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa neljänneksittäin v. 2019-2021

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus