Hyppää sisältöön

Suomen ja Kiinan välinen kauppa vuonna 2019 (1-8)

28.11.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Suomen vienti Kiinaan kasvoi EU28-maiden vientiä hitaammin

Alijäämä Kiinan-kaupassa kääntyi kasvuun tammi-elokuussa

Suomen tavaravienti Kiinaan kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan kaksi prosenttia tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, Vienti oli arvoltaan lähes 2,4 miljardia euroa. Tuonti Kiinasta oli samalla ajanjaksolla arvoltaan lähes 3,2 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Suomen viennin kasvu oli hitaampaa EU-maiden yhteenlasketun viennin kasvuun verrattuna: Eurostatin mukaan EU28-maiden tavaravienti Kiinaan kasvoi tammi-elokuussa seitsemän prosenttia ja tavaratuonti Kiinasta kahdeksan prosenttia.[1]

Suomen kaupassa Kiinan kanssa tammi-elokuussa kauppataseen alijäämää kertyi 815 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-elokuussa vaje oli 673 miljoonaa euroa. Kiinan-kaupan vuosittainen alijäämä väheni vuodesta 2016 alkaen, mutta on kääntynyt kuluvana vuonna jälleen kasvuun.

Kiinan osuus Suomen viennistä oli tammi-elokuussa 5,5 prosenttia. Osuus ei muuttunut viime vuodesta. Tuonnissa Kiinan osuus kasvoi edellisvuoden tammi-elokuun 6,8 prosentista 7,3 prosenttiin. Kiina oli tammi-elokuussa Suomen kuudenneksi suurin vientimaa Venäjän jälkeen ja Isoa-Britanniaa edellä. Viime vuonna Kiina oli viidennellä sijalla Venäjää edellä. Tuonnissa Kiina oli kuluvan vuoden tammi-elokuussa neljänneksi suurin Ruotsin jälkeen ja Alankomaata ennen. Sijaluku oli sama myös viime vuonna.

Paperimassan vienti Kiinaan kasvoi jyrkästi viime vuonna, mutta kuluvana vuonna viennin arvo kasvoi vain hieman. Vientimäärät kasvoivat edelleen selvästi. Sahatavaran viennin arvo nousi selvästi nopeammin. Myös koneiden ja laitteiden viennin arvon kasvu oli vakaata. Turkisnahkojen vienti kasvoi viimevuotisen heikkenemisen jälkeen ja myös elintarvikkeiden vienti nousi. Laskua tilastoitiin erityisesti nikkelin ja kojeiden sekä mittareiden vientiin.

Sähkötekniikan, mm. tietokoneiden, puhelinten ja näiden osien, tuonti Kiinasta kääntyi kuluvana vuonna pieneen nousuun. Vaatteiden ja tekstiilien tuonnin arvo oli lähes viime vuoden tasolla. Teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä näiden osien tuonti Kiinasta kasvoi vakaasti. Metallituotteiden ja lelujen sekä urheiluvälineiden tuonti kasvoi hieman nopeammin.


[1] Eurostat news release 157/2019

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta   http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1.Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2009-2019 (1-8)
  • Kuvio 1.Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2009-2019 (1-8)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus