Hyppää sisältöön

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa vuonna 2020 (1-9)

23.12.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Suomen vienti Isoon-Britanniaan laski 21,3 prosenttia tammi-syyskuussa

Kauppa Ison-Britannian kanssa Suomelle edelleen ylijäämäistä

Suomen tavaravienti Isoon-Britanniaan väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 21,3 prosenttia tammi-syyskuussa 2020 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan lähes 1,6 miljardia euroa. Vuonna 2019 vienti Isoon-Britanniaan laski 5,8 prosenttia, mutta vuonna 2018 se nousi 5,9 prosenttia. Tuonti Isosta-Britanniasta oli kuluvan vuoden tammi-syyskuussa arvoltaan noin 1,2 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 3,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Tuonnin arvo laski 3,4 prosenttia vuonna 2019.

Neljännesvuosittain tarkasteltuna vienti Isoon-Britanniaan laski vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 19,2 prosenttia, toisella neljänneksellä 34,2 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 10,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tuonti Isosta-Britanniasta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 pro-senttia, laski 17,2 prosenttia toisella neljänneksellä ja kasvoi 2,8 prosenttia kolmannella neljänneksellä vuoden-takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ison-Britannian osuus Suomen tavaraviennistä on laskenut tasaisesti viime vuodet. Osuus oli tammi-syyskuussa 3,9 prosenttia. Osuus laski edellisvuoden 4,1 prosentista. Tammi-syyskuussa Ison-Britannian osuus Suomen tuonnista nousi edellisvuoden 2,6 prosentista 2,8 prosenttiin. Iso-Britannia oli tammi-syyskuussa Suomen seitsemänneksi suurin vientimaa Venäjän jälkeen ja Ranskaa edellä. Tuonnissa Iso-Britannia oli 11. suurin Italian jälkeen ja Tanskaa ennen. Maan sijaluvut olivat samat myös viime vuonna.

Suomen kauppa Ison-Britannian kanssa on perinteisesti ollut ylijäämäistä. Tammi-syyskuussa kauppataseen ylijäämää kertyi 352 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-syyskuussa ylijäämä oli 734 miljoonaa euroa ja koko vuonna lähes miljardi euroa. Suomen ylijäämä Ison-Britannian-kaupassa muodostuu metsäteollisuuden tuottei-den, öljyjalosteiden ja metallien kaupan ylijäämäisyydestä. Näiden tavararyhmien viennin arvon heikkeneminen pienensi kuluvana vuonna kokonaiskaupan ylijäämää.

Tammi-syyskuussa paperin ja pahvin, puutavaran, öljyjalosteiden sekä koneiden ja laitteiden vienti Isoon-Britanniaan laski selvästi. Kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvon lasku oli hitaampaa. Myös metallien, kojeiden ja mittareiden sekä elintarvikkeiden viennin arvo laski. Paperimassan viennin arvoon tilastoitiin kasvua.

Malmien ja metalliromun, raakaöljyn sekä muiden kemianteollisuuden tuotteiden tuonti Isosta-Britanniasta kas-voi tammi-syyskuussa. Myös sähköteknisten koneiden ja laitteiden tuonnin arvo kasvoi. Teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden tuonnin arvo sen sijaan laski viime vuoden tammi-syyskuusta.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Iso-Britannian välinen kauppa v.2010-2020 (1-9)
  • Kuvio 1. Suomen ja Iso-Britannian välinen kauppa v.2010-2020 (1-9)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus