Hyppää sisältöön

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa vuonna 2022 (1-9)

22.12.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Suomen vienti Alankomaihin nousi arvoltaan 49,1 prosenttia, ja volyymi 16,1 prosenttia tammi-syyskuussa 2022

Yhteenveto

  • Suomen kaupan arvo Alankomaiden kanssa kasvoi selvästi tammi-syyskuussa. Jyrkintä kaupan arvon kasvu oli sekä viennissä että tuonnissa kemianteollisuuden tuotteiden, metallien ja malmien kohdalla. EU-maiden kaupan yksikköarvoindeksillä laskettu viennin volyymi Alankomaihin nousi 16,1 prosenttia.
  • Alankomaiden osuus Suomen tavaroiden kokonaisviennistä oli tammi-syyskuussa 7,6 prosenttia ja maa oli Suomen neljänneksi suurin vientimaa.
  • Suomen ylijäämä Alankomaiden kanssa käytävässä kaupassa kasvoi tammi-syyskuussa viime vuodesta.
  • Välityskaupalla on huomattava osuus Alankomaiden kanssa käydyssä kaupassa. Alankomailla ja erityisesti Rotterdamin satamalla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan jälleenviennissä, mm. öljytuotteiden, kemikaalien ja metallien kaupassa. Suomen ja Alankomaiden välisen kaupan muutokset johtuvat siis osaksi raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja maailmankaupan kehityksestä

Kauppa Alankomaiden kanssa Suomelle selvästi ylijäämäistä

Suomen tavaraviennin arvo Alankomaihin nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 49,1 prosenttia tammi-syyskuussa vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. EU-maiden kaupan yksikköarvoindeksillä deflatoitu vienti eli viennin volyymi Alankomaihin nousi 16,1 prosenttia. Tuonnin arvo oli 25,5 prosenttia vuoden 2021 vastaavaa ajankohtaa suurempi. EU-maiden kaupan yksikköarvoindeksillä deflatoituna tuonti Alankomaista laski 1,0 prosenttia. Suomen kokonaisviennin arvo kasvoi tammi-syyskuussa 22,9 prosenttia, kun Alankomaissa kokonaisviennin arvo nousi 14,9 prosenttia. Yksikköarvoindeksillä deflatoituna Suomen kokonaisvienti laski 3,3 prosenttia. Myös tuonnissa arvonnousu oli Suomessa (+34,3 %) Alankomaiden vastaavaa nousua (+21,5 %) nopeampaa. Yksikköarvoindeksillä deflatoituna Suomen kokonaistuonti nousi 4,7 prosenttia. Eurostatin julkaiseman Alankomaiden yksikköarvoindeksin perusteella deflatoitu Alankomaiden vienti laski 7,7 prosenttia ja tuonti 1,5 prosenttia.

Alankomaiden osuus Suomen tavaroiden kokonaisviennistä oli tammi-syyskuussa 7,6 prosenttia. Osuus oli 6,3 prosenttia vuonna 2021. Alankomaiden osuus kokonaistuonnista oli tammi-syyskuussa 5,1 prosenttia. Osuus oli 5,3 prosenttia vuonna 2021. Suomen osuus Alankomaiden viennistä oli tammi-syyskuussa 2022 0,9 prosenttia ja lähetysmaakohtaisesta tuonnista 0,8 prosenttia. Alankomaat oli tammi-syyskuussa Suomen neljänneksi suurin vientimaa ja kuudenneksi suurin tuontimaa arvon mukaisesti laskettuna. Tammi-syyskuussa Suomi oli Alankomaiden 20. suurin vientimaa ja 27. suurin tuontimaa lähetysmaittain määriteltynä.

Suomen kaupassa Alankomaiden kanssa kauppataseen ylijäämää kertyi noin miljardi euroa tammi-syyskuussa 2022. Vuoden 2021 tammi-syyskuussa ylijäämä oli 212 miljoonaa euroa ja koko vuonna 454 miljoonaa euroa.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2012-2022 (1-9)
  • Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2012-2022 (1-9)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus