Hyppää sisältöön

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa vuonna 2021 (1-9)

17.12.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Alankomaihin nousi 7,9 prosenttia tammi-syyskuussa 2021

Ylijäämä Alankomaiden-kaupassa pieneni vuodesta 2020

Suomen tavaravienti Alankomaihin nousi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 7,9 prosenttia tammi-syyskuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan 3,1 miljardia euroa. Tuonti Alankomaista oli samalla ajanjaksolla arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 21,0 prosenttia vuoden 2020 vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuonna 2020 vienti Alankomaihin laski 2,7 prosenttia ja tuonti 8,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Välityskaupalla on huomattava osuus Alankomaiden kanssa käydyssä kaupassa. Alankomailla ja erityisesti Rotterdamin satamalla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan jälleenviennissä, mm. öljytuotteiden, kemikaalien ja metallien kaupassa. Suomen ja Alankomaiden välisen kaupan muutokset johtuvat siis osaksi raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja maailmankaupan kehityksestä.

Alankomaiden osuus Suomen tavaraviennistä oli tammi-syyskuussa 6,3 prosenttia. Osuus laski vuoden 2020 6,7 prosentista. Tuonnissa Alankomaiden osuus nousi vuoden 2020 5,2 prosentista 5,5 prosenttiin. Alankomaat oli tammi-syyskuussa Suomen neljänneksi suurin vientimaa Yhdysvaltojen jälkeen ja Venäjää edellä. Tuonnissa Alankomaat oli viidenneksi suurin Kiinan jälkeen ja Yhdysvaltoja ennen. Myös vuonna 2020 Alankomaat oli viennissä neljänneksi suurin ja tuonnissa viidenneksi suurin.

Suomen kauppa Alankomaiden kanssa on ollut Suomelle ylijäämäistä viime vuodet vuotta 2014 lukuun ottamatta. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa kauppataseen ylijäämää kertyi 253 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tammi-syyskuussa ylijäämä oli 518 miljoonaa euroa ja koko vuonna 755 miljoonaa euroa. Kauppataseen ylijäämä muodostuu metallien ja metallituotteiden, metsäteollisuuden tuotteiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämästä. Malmien ja metalliromun sekä elintarvikkeiden ja juomien kauppa Alankomaiden kanssa on Suomelle alijäämäistä.

Suomi vie Alankomaihin pääasiassa metalleja, öljyjalosteita ja muita kemianteollisuuden tuotteita, sekä vähäisemmässä määrin koneita ja laitteita sekä metsäteollisuuden tuotteita. Raudan ja teräksen viennin arvo nousi tammi-syyskuussa. Nousua tilastoitiin myös metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvoon. Koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi myös. Tammi-syyskuussa öljyjalosteiden, peruskemikaalien, sinkin ja nikkelin viennin arvoon kirjattiin laskua. Elintarvikkeiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonti Alankomaista laski tammi-syyskuussa, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden, erityisesti tietokoneiden ja näiden osien, malmien, eläin- ja kasviöljyjen ja -rasvojen sekä kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo kasvoi.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2011-2021 (1-9)
  • Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2011-2021 (1-9)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus