Hyppää sisältöön

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa vuonna 2020 (1-7)

23.10.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Alankomaihin laski 8,2 prosenttia tammi-heinäkuussa

Ylijäämä Alankomaiden-kaupassa kasvoi hieman viime vuodesta

Suomen tavaravienti Alankomaihin väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 8,2 prosenttia tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan 2,2 miljardia euroa. Tuonti Alankomaista oli samalla ajanjaksolla arvoltaan 1,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 10,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viennin arvo laski 7,1 prosenttia, mutta tuonnin arvo kasvoi 3,1 prosenttia. Toisella neljänneksellä viennin arvo laski 12,8 prosenttia ja tuonnin arvo 22,2 prosenttia.

Välityskaupalla on huomattava osuus Alankomaiden kanssa käydyssä kaupassa. Alankomailla ja erityisesti Rotterdamin satamalla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan jälleenviennissä, mm. öljytuotteiden, kemikaalien ja metallien kaupassa. Suomen ja Alankomaiden välisen kaupan muutokset johtuvat siis osaksi raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja maailmankaupan kehityksestä.

Alankomaiden osuus Suomen tavaraviennistä oli tammi-heinäkuussa 7,1 prosenttia. Osuus kasvoi edellisvuoden 6,1 prosentista. Tuonnissa Alankomaiden osuus nousi edellisvuoden 5,2 prosentista 5,3 prosenttiin. Alankomaat oli tammi-heinäkuussa Suomen kolmanneksi suurin vientimaa Ruotsin jälkeen ja Yhdysvaltoja edellä. Tuonnissa Alankomaat oli viidenneksi suurin Kiinan jälkeen ja Viroa ennen. Viime vuonna Alankomaat oli viennissä neljänneksi suurin ja tuonnissa viidenneksi suurin.

Suomen kauppa Alankomaiden kanssa on ollut Suomelle ylijäämäistä 2010-luvulla vuotta 2014 lukuun ottamatta. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa kauppataseen ylijäämää kertyi 436 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-heinäkuussa ylijäämä oli 424 miljoonaa euroa ja koko vuonna 586 miljoonaa euroa. Kauppataseen ylijäämä muodostuu metallien ja metallituotteiden, metsäteollisuuden tuotteiden, öljyjalosteiden ja teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämästä. Malmien ja metalliromun sekä elintarvikkeiden ja juomien kauppa Alankomaiden kanssa on Suomelle alijäämäistä

Suomi vie Alankomaihin pääasiassa metalleja, öljyjalosteita ja muita kemianteollisuuden tuotteita, sekä vähäisemmässä määrin koneita ja laitteita sekä metsäteollisuuden tuotteita. Raudan ja teräksen viennin arvo laski tammi-heinäkuussa. Laskua tilastoitiin myös metsäteollisuuden tuotteiden ja öljyjalosteiden viennin arvoon. Koneiden ja laitteiden viennin arvon lasku oli selvästi jyrkempää. Tammi-heinäkuussa peruskemikaalien ja nikkelin viennin arvoon kirjattiin kasvua. Sähkötekniikan, kemianteollisuuden tuotteiden, malmien ja metalliromun sekä elintarvikkeiden tuonti Alankomaista laski tammi-heinäkuussa, mutta eläin- ja kasviöljyjen ja –rasvojen tuonnin arvo kasvoi jyrkästi.


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2010-2020 (1-7)
  • Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2010-2020 (1-7)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus