Hyppää sisältöön

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa 2018 (1-7)

19.10.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Alankomaihin kääntyi laskuun viime vuoden nousun jälkeen

Alankomaat Suomen neljänneksi suurin vientimaa ja viidenneksi suurin tuontimaa

Suomen tavaravienti Alankomaihin väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan neljä prosenttia tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan hieman yli 2,4 miljardia euroa. Vienti Alankomaihin kasvoi viime vuonna 18 prosenttia, mutta laski kaksi prosenttia vuonna 2016. Tuonti Alankomaista oli kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa arvoltaan lähes 2,1 miljardia euroa. Tuonnin arvo kasvoi kaksi prosenttia edellisvuoden tammi-heinäkuusta. Tuonti kasvoi viisi prosenttia vuonna 2017, mutta laski viisi prosenttia vuonna 2016.

Alankomaiden osuus Suomen tavaraviennistä oli tammi-heinäkuussa 6,6 prosenttia. Osuus pieneni edellisvuoden tammi-heinäkuun 7,3 prosentista ja koko vuoden 6,9 prosentista. Tuonnissa Alankomaiden osuus väheni edellisvuoden 5,6 prosentista 5,5 prosenttiin. Maan osuus Suomen viennistä on kuitenkin viime vuosina kasvanut jonkin verran. Osuus oli reilun prosenttiyksikön vähemmän vuosikymmen sitten. Alankomaat oli tammi-heinäkuussa Suomen neljänneksi suurin vientimaa Yhdysvaltojen jälkeen ja Kiinaa edellä. Viime vuonna maa oli vielä Yhdysvaltojen edellä kolmannella sijalla. Tuonnissa Alankomaat oli kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa viidenneksi suurin Kiinan jälkeen ja Yhdysvaltoja ennen. Maa oli samalla sijalla myös viime vuonna.

Kauppataseen ylijäämää kaupassa Alankomaiden kanssa kertyi 345 miljoonaa euroa tammi-heinäkuussa. Viime vuoden tammi-heinäkuussa ylijäämää tuli 484 miljoonaa euroa. Kauppa Alankomaiden kanssa oli alijäämäistä vuonna 2014, mutta on muina vuosina 2010-luvulla säilynyt ylijäämäisenä. Alankomaat oli tammi-heinäkuussa Suomen viidenneksi suurin ylijäämämaa Belgian jälkeen.

Välityskaupalla on huomattava osuus Alankomaiden kanssa käydyssä kaupassa. Alankomailla ja erityisesti Rotterdamin satamalla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan jälleenviennissä, mm. öljytuotteiden, kemikaalien ja metallien kaupassa. Suomen ja Alankomaiden välisen kaupan muutokset johtuvat siis osaksi raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja maailmankaupan kehityksestä.

Suomi vie Alankomaihin pääasiassa terästä, öljyjalosteita ja muita kemianteollisuuden tuotteita, sekä vähäisemmässä määrin koneita ja laitteita sekä metsäteollisuuden tuotteita. Metallien vienti kasvoi alkuvuonna sekä vientimäärien että -hintojen nousun ansiosta, mutta öljyjalosteiden vientimäärät laskivat selvästi viime vuodesta vetäen viennin arvon laskuun. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi. Kokonaisviennin arvon laskua selittävät osaltaan vertailuajanjakson alustoimitukset Alankomaihin. Tietokoneiden ja niiden osien tuonti Alankomaista kasvoi tammi-heinäkuussa selvästi. Myös kemianteollisuuden tuotteiden ja malmien ja metalliromun tuonnin arvo kasvoi. Tuonnin arvon laskua tilastoitiin öljyjalosteiden, kasvi- ja eläinöljyjen sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden kohdalle.

Suomen vienti Belgiaan (-3 %) ja Ranskaan (-2 %) laski tammi-heinäkuussa Alankomaihin viennin tapaan. Tuonti Ranskasta laski jyrkästi vertailuajanjakson lentokonetoimituksen vuoksi, mutta tuonti Belgiasta kasvoi kolme prosenttia.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2008-2018(1-7)
  • Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2008-2018(1-7)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus