Hyppää sisältöön

Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa vuonna 2019 (1-3)

25.6.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Vienti Afrikan maihin laski alkuvuonna

Afrikan osuus Suomen tavaraviennistä 2,4 prosenttia

Suomen tavaravienti Afrikan maihin kääntyi vuoden 2019 tammi-maaliskuussa Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 27 prosentin laskuun ja jäi arvoltaan 394 miljoonaan euroon. Vuonna 2018 viennin arvo kasvoi 27 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa tuonnin arvo, 166 miljoonaa euroa, oli 44 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Yhteenlaskettu kauppa Afrikan maiden kanssa on Suomelle ylijäämäistä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylijäämää kertyi 228 miljoonaa euroa, mikä oli hieman viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Vuonna 2018 kauppa oli 636 miljoonaa euroa ylijäämäistä, kun vuonna 2017 ylijäämä jäi 606 miljoonaan euroon.

Afrikan maiden osuus Suomen kokonaisviennistä on 2010-luvulla pysynyt suurin piirtein samalla tasolla. Tuonnissa osuus on noussut vuoden 2009 vajaasta prosentista kuluvan vuoden prosenttiin. Kauppa Afrikan maiden kanssa on keskittynyt sekä viennissä että tuonnissa muutamaan maahan. Kuluvana vuonna viennin arvosta 29 prosenttia tuli viennistä Egyptiin, 19 prosenttia viennistä Marokkoon ja 16 prosenttia viennistä Etelä-Afrikkaan. Pohjois-Afrikan maiden osuus koko Afrikan-viennistä oli 59 prosenttia. Vienti muihin Afrikan maihin Etelä-Afrikkaa lukuun ottamatta oli vähäistä.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Afrikan-tuonnin arvosta 46 prosenttia tuli tuonnista Kongon demokraattisesta tasavallasta ja 29 prosenttia tuonnista Etelä-Afrikasta. Tuonti muista Afrikan maista oli arvoltaan pientä.

Suomi vie Afrikan maihin erityisesti metsäteollisuuden tuotteita. Niiden arvo oli noin puolet koko Afrikan-viennin arvosta. Puutavaran sekä paperin ja pahvin viennin arvo kasvoi alkuvuonna, mutta paperimassan viennin arvoon tilastoitiin laskua. Öljyjalosteiden sekä koneiden ja laitteiden viennin arvo laski selvästi, mutta muun kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvoon tuli nousua. Myös kuljetusvälineiden viennin arvo kasvoi. Puutavaraa viedään pääasiassa Egyptiin, paperia ja pahvia erityisesti Etelä-Afrikkaan, Egyptiin ja Marokkoon. Öljyjalosteiden kohdalla Marokko oli suurin ostaja.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metallien tuonti Kongon demokraattisesta tasavallasta käsitti lähes puolet koko Afrikan-tuonnin arvosta. Metallien tuonnin arvo laski jyrkästi viime vuodesta. Malmien tuonnin arvoa nosti selvästi nikkelimalmin tuonti Etelä-Afrikasta. Etelä-Afrikasta tuotiin myös viinirypäleitä ja viinejä.  


Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna  p. 040 332 1824
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta   http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa v. 2009-2019(1-3)
  • Kuvio 1. Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa v. 2009-2019(1-3)

Asiasanat
Ulkomaankaupan maakatsaus