Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i maj 2012

Utgivningsdatum 18.5.2012 14.28 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.49
Pressmeddelande

63/2012, RAS/HHi

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i maj 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i mars 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

0,86 %

Bulgarien

2,91 %

Tjeckien

1,23 %

Danmark

0,99 %

Lettland

1,19 %

Litauen

1,31 %

Ungern

- *

Polen

4,95 %

Rumänien

4,25 %

Sverige

2,30 %

Storbritannien

1,04 %

* data finns inte/är inte tillämpningsbara

TMD