Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i maj 2011

Utgivningsdatum 13.5.2011 8.39 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.47
Pressmeddelande

76/2011, RAS/HHi

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i maj 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i mars 2011 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 

1,18 %

Bulgarien

3,90 %

Tjeckien

1,21 %

Danmark

1,31 %

Lettland

0,85 %

Litauen

1,40 %

Ungern

6,64 %

Polen

4,18 %

Rumänien

5,85 %

Sverige

2,38 %

Storbritannien

0,81 %

TMD