Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i januari 2016

Utgivningsdatum 18.1.2016 12.57 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 17.11
Pressmeddelande

6/2016, PNy/STS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen. 

När en tullskuld uppstår i januari 2016, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i november 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum. 

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

-0,09

Bulgarien

 0,49

Tjeckien

 0,29

Danmark                       

-0,14

Kroatien      

 1,41

Ungern

 1,25

Polen

 1,73

Rumänien

 0,88

Sverige

-0,37

Storbritannien

0,57

TMD