Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i september 2013

Utgivningsdatum 12.9.2013 14.03 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.29
Pressmeddelande

121/2013, PNy/STS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i september 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juli 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,22

Bulgarien

1,18

Tjeckien

0,46

Danmark

0,27

Kroatien

2,22

Lettland

0,33

Litauen

0,55

Ungern

4,36

Polen

2,70

Rumänien

-*

Sverige

1,20

Storbritannien

0,51

*data finns inte/är inte tillämpningsbara      

TMD