Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i september 2012

13.9.2012 8.42 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.47
Pressmeddelande

111/2012, RAS/TSe

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i september 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juli 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

0,50 %

Bulgarien

2,14 %

Tjeckien

1,06 %

Danmark

0,41 %

Lettland

0,75 %

Litauen

1,11 %

Ungern

8,00 %

Polen

5,13 %

Rumänien

─ *

Sverige

2,10 %

Storbritannien

0,82 %

* data finns inte/ är inte tillämpningsbara

TMD