Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i november 2013

14.11.2013 12.16 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.44
Pressmeddelande

146/2013, STT/SS

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i november 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i september 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,22

Bulgarien

1,05

Tjeckien

0,45

Danmark

0,27

Kroatien

1,90

Lettland

0,27

Litauen

0,40

Ungern

-*

Polen

2,69

Rumänien

3,40

Sverige

1,21

Storbritannien

0,52

*data finns inte/är inte tillämpningsbara

TMD