Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i mars 2015

Utgivningsdatum 16.3.2015 10.52 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 9.49
Pressmeddelande

26/2015, PNy/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i mars 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i januari 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,06

Bulgarien

0,66

Tjeckien

0,33

Danmark      

0,18

Kroatien       

1,08

Ungern

1,98

Polen

2,03

Rumänien

1,34

Sverige

0,18

Storbritannien

0,56

TMD