Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i oktober 2014

Utgivningsdatum 9.10.2014 14.51 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 12.56
Pressmeddelande

105/2014, AP/PNy

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i oktober 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i augusti 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,19

Bulgarien

0,72

Tjeckien

0,35

Danmark                        

0,37

Kroatien          

1,01

Litauen

0,33

Ungern

2,06

Polen

2,65

Rumänien

1,92

Sverige

0,52

Storbritannien

0,56

TMD